גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 3.27 10.02
תחילת השנה -15.4 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 53.34
04/2019 56.27
03/2019 51.62
תקופה היקף נכסים
02/2019 53.84
01/2019 56.24
12/2018 52.3

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 3.27
04/2019 -6.75
03/2019 -0.46
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -6.45
01/2019 -5
12/2018 -1.54