גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -6.52 -10.49
תחילת השנה -21.75 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
09/2019 49.03
08/2019 50.92
07/2019 51.38
06/2019 53.77
05/2019 53.34
תקופה היקף נכסים
04/2019 56.27
03/2019 51.62
02/2019 53.84
01/2019 56.24
12/2018 52.3

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
09/2019 -6.52
08/2019 3.97
07/2019 0.81
06/2019 -4.62
05/2019 3.27
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 -6.75
03/2019 -0.46
02/2019 -6.45
01/2019 -5
12/2018 -1.54
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות