ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - סחורות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
FORWARD מט"ח
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - סחורות 1 101.18 105 -0.44
מק"מ 4 54.69 11,950,000 11.94
אג"ח מדינה 2 33.6 7,150,000 7.33
פיקדון בבנק מסוים 9 14.24 922,674.89 3.11
FORWARD מט"ח 2 -13.09 -810,000 0
סה"כ 18 190.62 19,212,779.89 21.94

אחזקות הקרן

BRENT CRUDE FUTR Jan20
מקמ 610
ממשלתי שקלי 0120
ממשלתי משתנה 0520
מקמ 120
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Jan20 101.18 105 -0.44
מקמ 610 20.14 4,400,000 4.4
ממשלתי שקלי 0120 18.03 3,750,000 3.94
ממשלתי משתנה 0520 15.57 3,400,000 3.4
מקמ 120 14.65 3,200,000 3.2
מקמ 420 10.07 2,200,000 2.2
מקמ 1020 9.83 2,150,000 2.15
פיקדון בבנק מסוים 7.38 456,730 1.61
פיקדון בבנק מסוים 5.51 1,202,310.89 1.2
פיקדון בבנק מסוים 3.23 200,000 0.71
פיקדון בבנק מסוים 2.42 149,474 0.53
פיקדון בבנק מסוים 0.94 57,870 0.2
פיקדון בבנק מסוים -0.39 -85,110 -0.09
פיקדון בבנק מסוים -1.62 -353,000 -0.35
F_301019_8_8_ND_N_1 -1.78 -110,000 0
פיקדון בבנק מסוים -3.23 -705,600 -0.71
F_291019_9_9_ND_N_1 -11.31 -700,000 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות