ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - סחורות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - סחורות 1 102.04 103 -1.67
מק"מ 5 57.03 13,499,344 13.49
אג"ח מדינה 2 34.29 7,900,000 8.11
פיקדון בבנק מסוים 4 15.59 1,109,673.71 3.69
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 0.46 108,656 0.11
FORWARD מט"ח 1 -12.28 -800,000 -0.02
סה"כ 14 197.13 21,817,776.71 23.71

אחזקות הקרן

BRENT CRUDE FUTR SEP 19
מקמ 719
ממשלתי שקלי 0120
מקמ 619
ממשלתי משתנה 0520
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR SEP 19 102.04 103 -1.67
מקמ 719 27.97 6,619,344 6.62
ממשלתי שקלי 0120 19.92 4,500,000 4.71
מקמ 619 18.59 4,400,000 4.4
ממשלתי משתנה 0520 14.37 3,400,000 3.4
מקמ 1019 8.44 2,000,000 2
פיקדון בבנק מסוים 7.99 520,220 1.89
פיקדון בבנק מסוים 6.3 410,570 1.49
מקמ 120 1.69 400,000 0.4
פיקדון בבנק מסוים 0.75 48,544.98 0.18
פיקדון בבנק מסוים 0.55 130,338.73 0.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 0.46 108,656 0.11
מקמ 310 0.34 80,000 0.08
F_280519_15_15_ND_N_1 -12.28 -800,000 -0.02