גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.11 2.52
תחילת השנה -4.89 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 23.66
04/2019 25.75
03/2019 26.11
תקופה היקף נכסים
02/2019 26.82
01/2019 25.21
12/2018 23.38
11/2018 25.27

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.11
04/2019 -2.41
03/2019 -0.94
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -0.58
01/2019 -1.07
12/2018 0.74
11/2018 0