ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 8 99.31 203,720 1.67
FORWARD מט"ח 13 96.93 97,600,000 -2.96
מק"מ 9 55.68 195,070,900 194.96
אג"ח מדינה 2 25.65 89,033,809 89.82
פיקדון בבנק מסוים 13 8.94 25,058,671.29 31.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים 1 7.57 26,500,000 26.53
פיקדון קצוב בבנק - עד 7 ימים 1 2.57 9,000,000 9
חוזים עתידיים - מניות 1 0.68 13 0.06
ETF מניות 2 0.01 304 0.04
סה"כ 50 297.34 442,467,417.29 350.46

אחזקות הקרן

S_301019_365_90_ND_2_Y_1_02_04
S_120319_365_90_ND_2_Y_1_02_04
F_280819_113_113_ND_N_1
S_180319_365_90_ND_2_Y_1_02_04
ממשלתי משתנה 0520
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_301019_365_90_ND_2_Y_1_02_04 35.97 73,787 -0.32
S_120319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 25.84 53,000 1.82
F_280819_113_113_ND_N_1 23.54 23,700,000 -0.57
S_180319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 21.71 44,539 1.38
ממשלתי משתנה 0520 21 73,533,809 73.54
F_280819_154_154_ND_N_1 20.86 21,000,000 -0.61
F_070519_366_366_ND_N_1 19.86 20,000,000 -0.98
מקמ 120 12.53 43,900,000 43.89
F_271119_127_127_ND_N_1 11.92 12,000,000 0.11
F_271119_245_245_ND_N_1 11.92 12,000,000 0.17
F_031019_364_364_ND_N_1 11.12 11,200,000 -0.15
F_111119_367_367_ND_N_1 11.12 11,200,000 -0.2
S_080819_365_90_ND_2_Y_1_02_04 10.53 21,600 -0.91
מקמ 310 9.42 33,000,000 32.99
מקמ 420 9.25 32,400,000 32.39
מקמ 910 8.76 30,700,000 30.67
F_030919_183_183_ND_N_1 7.94 8,000,000 -0.36
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסויים- מעל 7 ימים 7.57 26,500,000 26.53
מקמ 1110 5.7 20,000,000 19.98
ממשלתי שקלי 0120 4.65 15,500,000 16.27
מקמ 1020 4.28 15,000,000 14.98
מקמ 1219 3.43 12,000,000 12
פיקדון בבנק מסוים 3.31 11,601,147.66 11.6
S_251019_365_90_ND_2_Y_1_02_04 2.86 5,866 0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 2.57 9,000,000 9
S_010819_365_90_ND_2_Y_1_02_04 2.32 4,752 -0.25
פיקדון בבנק מסוים 2.03 7,106,467 7.11
פיקדון בבנק מסוים 1.9 1,914,504.78 6.66
מקמ 210 1.45 5,070,900 5.07
F_291019_190_190_ND_N_1 1.39 1,400,000 -0.07
פיקדון בבנק מסוים 1.08 3,776,989.98 3.78
פיקדון בבנק מסוים 0.99 1,000,000 3.48
פיקדון בבנק מסוים 0.92 929,021 3.23
מקמ 610 0.86 3,000,000 3
S_080819_365_90_ND_2_Y_1_02_04 0.8 1,650 -0.03
MSCI EmgMkt Dec19 0.68 13 0.06
F_071119_181_181_ND_N_1 0.6 600,000 0
פיקדון בבנק מסוים 0.51 510,000 1.77
F_271119_5_5_ND_N_1 0.5 500,000 0
פיקדון בבנק מסוים 0.09 88,200 0.31
פיקדון בבנק מסוים 0.01 38,710.53 0.04
ISHARES MSCI EM 0.01 241 0.03
S_120319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 -0.72 -1,474 -0.05
פיקדון בבנק מסוים -1.9 -1,910,000 -6.64
F_271119_22_22_ND_N_1 -11.92 -12,000,000 -0.18
F_271119_22_22_ND_N_1 -11.92 -12,000,000 -0.12
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות