ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
ETF מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 6 91.62 87,550,000 -4.49
SWAP מניות 5 89.61 178,094 -1.5
מק"מ 8 55.02 184,361,200 184.23
אג"ח מדינה 2 24.43 81,033,809 81.82
ETF מניות 4 9.36 215,850 31.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מעל 7 ימים ועד 30 ימי עסקים 1 7.92 26,500,000 26.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 3 3.89 13,031,002.1 13.03
פיקדון בבנק מסוים 12 1.24 1,287,473.44 4.18
חוזים עתידיים - מניות 1 0.71 13 -0.07
סה"כ 42 283.8 394,157,441.54 335.05

אחזקות הקרן

S_291018_365_90_ND_2_Y_1_02_04
S_130319_365_90_ND_2_Y_1_02_04
F_070519_114_114_ND_N_1
S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04
F_070519_114_114_ND_N_1
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_291018_365_90_ND_2_Y_1_02_04 35.19 69,937 -2.12
S_130319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 26.67 53,000 -0.22
F_070519_114_114_ND_N_1 24.8 23,700,000 -1.47
S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 22.41 44,539 1.33
F_070519_114_114_ND_N_1 21.98 21,000,000 -1.18
F_070519_366_366_ND_N_1 20.93 20,000,000 -1
ממשלתי משתנה 0520 19.58 65,533,809 65.57
מקמ 819 13.44 45,000,000 45
F_150519_98_98_ND_N_1 12.56 12,000,000 -0.56
F_220719_94_94_ND_N_1 11.72 11,200,000 -0.28
מקמ 1019 10.45 35,000,000 34.99
מקמ 120 9.69 32,500,000 32.46
מקמ 919 9.24 30,961,200 30.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסויים- מעל 7 ימים 7.92 26,500,000 26.5
ISHARES MSCI EMERGING MARKET 7.58 173,500 25.39
מקמ 310 5.81 19,500,000 19.47
ממשלתי שקלי 0120 4.85 15,500,000 16.25
מקמ 420 3.7 12,400,000 12.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 3.58 12,000,000 12
S_241018_365_90_ND_2_Y_1_02_04 2.95 5,866 -0.29
מקמ 1219 2.39 8,000,000 7.99
S_010818_365_90_ND_2_Y_1_02_04 2.39 4,752 -0.21
ISHARES MSCI EM 1.77 42,046 5.92
פיקדון בבנק מסוים 1.29 4,315,860.11 4.32
פיקדון בבנק מסוים 1.26 1,200,000 4.2
MSCI EmgMkt Sep19 0.71 13 -0.07
פיקדון בבנק מסוים 0.44 423,082.82 1.48
פיקדון בבנק מסוים 0.32 310,000 1.09
מקמ 1119 0.3 1,000,000 1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 0.21 699,017.1 0.7
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 0.1 331,985 0.33
פיקדון בבנק מסוים 0.09 87,878.06 0.31
פיקדון בבנק מסוים 0.09 88,200 0.31
פיקדון בבנק מסוים 0.01 17,955.25 0.02
פיקדון בבנק מסוים 0.01 8,313 0.03
ISHARES MSCI EM 0.01 241 0.03
F_310719_15_15_ND_N_1 -0.37 -350,000 0
פיקדון בבנק מסוים -1.01 -964,717.64 -3.38
פיקדון בבנק מסוים -1.26 -4,202,616 -4.2
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות