גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 9.25 17.94
תחילת השנה -12.08 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
08/2019 77.92
07/2019 76.86
06/2019 81.98
05/2019 74.64
תקופה היקף נכסים
04/2019 77.3
03/2019 77.22
02/2019 78.38
01/2019 78.56
12/2018 76.42

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
08/2019 9.25
07/2019 -8.69
06/2019 -0.56
05/2019 5.71
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 -8.08
03/2019 3.36
02/2019 -2.29
01/2019 -10.78
12/2018 16.09
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות