ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
מק"מ
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור
פיקדון בבנק מסוים
ETF מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 285.5 6 0.02
מק"מ 4 36.82 408,443 0.41
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל שאינו מוגבל בשיעור 2 29.23 90,500 0.32
פיקדון בבנק מסוים 2 21.69 0 0.22
ETF מניות 2 7.26 132 0.06
קרן סל 4 6.17 1,072 0.07
סה"כ 15 386.67 500,153 1.1

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Jun19
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 04/23/20
מקמ 310
מקמ 420
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Jun19 285.5 6 0.02
פיקדון בבנק מסוים 18.13 0 0.18
TREASURY BILL B 04/23/20 18.01 56,000 0.2
מקמ 310 12.62 140,000 0.14
מקמ 420 11.72 130,000 0.13
TREASURY BILL B 10/31/19 11.22 34,500 0.12
מקמ 1119 7.8 86,443 0.09
מקמ 510 4.68 52,000 0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 3.83 66 0.04
פיקדון בבנק מסוים 3.56 0 0.04
PROSHARES ULTRAPRO QQQ 3.43 66 0.01
הראל סל NASDAQ 100 2.05 825 0.02
תכלית סל NASDAQ 100 1.86 152 0.02
קסם NASDAQ 100 ETF 1.13 50 0.01
פסגות NASDAQ 100 ETF 1.13 45 0.01