ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - מניות
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
ETF מניות
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - מניות 1 290.77 22 0.08
אג"ח מדינה חוץ או ארגון בינ"ל 4 44.42 574,600 1.97
מק"מ 4 33.43 1,483,999 1.48
פיקדון בבנק מסוים 2 21.93 0 0.89
ETF מניות 2 4.97 308 0.22
סה"כ 13 395.52 2,058,929 4.64

אחזקות הקרן

NASDAQ 100 E-MINI Dec19
TREASURY BILL B 09/10/20
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 10/08/20
מקמ 720
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
NASDAQ 100 E-MINI Dec19 290.77 22 0.08
TREASURY BILL B 09/10/20 22.82 295,200 1.01
פיקדון בבנק מסוים 20.12 0 0.81
TREASURY BILL B 10/08/20 13.49 174,700 0.6
מקמ 720 9.82 435,999 0.44
מקמ 420 8.18 363,000 0.36
TREASURY BILL B 08/13/20 7.99 103,200 0.35
מקמ 910 7.77 345,000 0.34
מקמ 810 7.66 340,000 0.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 4.93 306 0.22
פיקדון בבנק מסוים 1.81 0 0.08
TREASURY BILL B 07/16/20 0.12 1,500 0.01
PROSHARES ULTRAPRO QQQ 0.04 2 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות