גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0 -0.48
תחילת השנה 3.27 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
10/2019 3.58
09/2019 3.2
08/2019 2.73
תקופה היקף נכסים
07/2019 2.91
06/2019 2.46
05/2019 1.11
04/2019 0.8

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
10/2019 0
09/2019 0.48
08/2019 0.04
תקופה גיוסים/פדיונות
07/2019 0.36
06/2019 1.11
05/2019 0.51
04/2019 0.79
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות