גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.51 -0.28
תחילת השנה 1.29 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 1.11
תקופה היקף נכסים
04/2019 0.8

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.51
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 0.79