גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 9.82 2.11
תחילת השנה 36.53 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
04/2019 77.99
03/2019 64.92
02/2019 58.23
תקופה היקף נכסים
01/2019 39.95
12/2018 31.73
11/2018 22.48

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 9.82
03/2019 7.71
02/2019 14.83
תקופה גיוסים/פדיונות
01/2019 4.17
12/2018 11.46
11/2018 22.43