גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.32 -0.22
תחילת השנה 3.82 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
11/2019 20.17
10/2019 24.36
09/2019 29.77
08/2019 33.16
07/2019 40.73
06/2019 51.15
תקופה היקף נכסים
05/2019 54.67
04/2019 61.11
03/2019 60.82
02/2019 58.49
01/2019 50.94
12/2018 31.74

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
11/2019 -1.32
10/2019 -1.11
09/2019 -0.2
08/2019 -1.94
07/2019 -3.63
06/2019 -1.09
תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.12
04/2019 1.13
03/2019 2.19
02/2019 3.6
01/2019 6.07
12/2018 -2.97
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות