גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.12 -1.01
תחילת השנה 13.11 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 54.67
04/2019 61.11
03/2019 60.82
02/2019 58.49
01/2019 50.94
12/2018 31.74
תקופה היקף נכסים
11/2018 42.5
10/2018 40.01
09/2018 38.22
08/2018 30.21
07/2018 23.17
06/2018 18.89

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.12
04/2019 1.13
03/2019 2.19
02/2019 3.6
01/2019 6.07
12/2018 -2.97
תקופה גיוסים/פדיונות
11/2018 5.78
10/2018 11.38
09/2018 3.92
08/2018 0.77
07/2018 6.7
06/2018 19.43