גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 250.01 45.72
תחילת השנה 2,742.56 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
10/2019 6,192.09
09/2019 5,878.52
08/2019 5,716.33
07/2019 5,398.75
06/2019 4,894.56
05/2019 4,833.7
תקופה היקף נכסים
04/2019 4,558.28
03/2019 4,160.38
02/2019 3,883.22
01/2019 3,631.78
11/2018 3,311.83
10/2018 3,044.32

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
10/2019 250.01
09/2019 204.29
08/2019 265.89
07/2019 601.19
06/2019 125.76
05/2019 219.88
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 418.31
03/2019 261.29
02/2019 258.52
01/2019 137.43
11/2018 273.3
10/2018 284.2
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות