גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 100.33 -51.12
תחילת השנה 926.75 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
10/2019 988.56
09/2019 887.53
08/2019 733.09
07/2019 590.04
06/2019 473.56
05/2019 376.47
תקופה היקף נכסים
04/2019 312.22
03/2019 274.14
02/2019 182.85
01/2019 97.36
12/2018 44.52
11/2018 44.02

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
10/2019 100.33
09/2019 151.45
08/2019 141.12
07/2019 111.44
06/2019 94.87
05/2019 63.16
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 37.28
03/2019 90.11
02/2019 84.69
01/2019 52.3
12/2018 0.51
11/2018 0.69
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות