גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.25 -0.04
תחילת השנה -10.12 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
04/2019 25.24
03/2019 25.2
02/2019 26.43
01/2019 28.55
12/2018 30.47
11/2018 39.53
תקופה היקף נכסים
10/2018 44.08
09/2018 51.23
08/2018 53.75
07/2018 53.86
06/2018 54.52
05/2018 59.39

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 -1.25
03/2019 -1.21
02/2019 -2.44
01/2019 -5.22
12/2018 -5.06
11/2018 -3.24
תקופה גיוסים/פדיונות
10/2018 -3.15
09/2018 -0.22
08/2018 -1.05
07/2018 -3.52
06/2018 -2.95
05/2018 -1.86