אודות החברה

שפע ימים בע"מ
12,506
השקעה ואחזקות
1992
ברזילי ושות'
341
520037763
09-8331999
09-8619171
רח' הרצל 90, נתניה 42106
החברה, שפע ימים בע"מ, עוסקת בתחום האבנים היקרות - יהלומים, אבני חן וזהב. החברה מצויה עדיין בשלב האקספלורציה (חיפוש וחקירה), במטרה לאתר מרבצים כלכלים של אבני חן לסוגיהן, וטרם הגיעה לשלב של הפקה מסחרית.
מימון פעילותן של שפע ימים וחברת הבת, נעשה עד היום על ידי גיוסי הון ו/או הלוואות, כאשר המשך הפעילות מותנה בהמשך גיוסים כאלו.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות