חדשות מיקרומדיק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מיקרומדיק - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מקטכ-עדכון עסקי תמציתי ומידע כספי וולונטרי לרבעון 1 לשנת 2019
  • מקרטק-סיום בהסכמה הסכם AXELLA בקע מוצר אבחון סרטן שלפוחית השתן
  • מיקרומדיק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • מקטכ-חוקרי רשות ני"ע ערכו חיפוש במשרדי החברה,החקירה אינה בגין.
  • מקטכ-תוצאות הנפקת מניות ואופציות ע"פ דוח הצעת מדף מיום 21.1.19
   | קישור ל-PDF
  • מיקרומדיק - פתיחת מסחר ביום 24.1.19-מיקרומדיק אפ 22
   | קישור ל-PDF
  • מיקרומדיק - עדכון למצגת החברה, ינואר 2019
  • מקטכ-דוח ה.מדף להנפקת מניות+אופ ע"פ ת.מדף מ,10.5.16הזמנות:22.1
   | קישור ל-PDF
  • מיקרומדיק - מינוי מנכ"ל-מאיר יואלי

  חדשות סקטור השקעות במדעי החיים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות