חדשות שפע ימים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • שפע-בקשה מתוקנת לבמ"ש לכנס אסיפות לאישור הסדר בין החב,נושיה..
  • שפע-הודעת חב הבת שפורסמה בלונדון בדבר איסוף מדגמים באזור ...2
  • שפע-התנגדות מטעם בעלמ"נ המחזיק כ-1.36% בחב להסדר לאישור חלוקה
  • שפע-פנתה לבימ"ש בבקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר וחלוקה -המשך
  • שפע ימים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • שפע-הודעת חב הבת בדבר השלמת יצור קולקציה ראשונה של תכשיטים-המש
  • שפע-הודעת חב הבת בק"ע קבלת דוח עלויות לפתיחת מכרה ראשון ...
  • שפע-בת הודיעה על חידוש 2 היתרי חיפוש באתרים "כרמל"+"רמות מנשה"
  • שפע-בת קיבלה אישור רשמי אגודה בינ"ל IMA על רישום מינרל חדש...
  • שפע-דוח בת שפורסם בלונדון בק"ע גידול כמויות בשכבות המטרה...

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות