חדשות קו מנחה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • קמנחה-בת(מוחזקת 70%)קבלה רישיון שירות נתוני אשראי מהממונה,כפוף
  • קו מנחה - מצגת לשוק ההון- מרץ 2019
  • קמנחה-עדכון מדיניות חלוקת דיבידנד-תחלק אחת לחציון דיבידנד...
  • קו מנחה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • קמנחה-סיום תקופת הרשאה להנפקת נסחי רישום מקרקעין למוסדיים ...
  • קמנחה-לא התקיימו התנאים לרכישת בניין משרדים בחולון...
  • קמנחה-אישור רשות המיסים לשנוי מבני במסגרתו תמוזגנה חלק מבנות..
  • קו מנחה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • קו מנחה - מצגת לשוק ההון-אוגוסט 2018
  • קמנחה-תגיש בקשה לקבלת רשיון שרות נתוני אשראי,יאפשר ליצור מודל.

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה