ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 2 105.88 26,723 0.88
FORWARD מט"ח 6 83.05 25,950,000 -14.54
מק"מ 4 66.15 81,300,000 81.24
אג"ח מדינה 1 27.67 34,000,000 33.99
פיקדון בבנק מסוים 10 17.85 7,380,081.67 21.93
חוזים עתידיים - מניות 1 -5.46 -13 -0.06
סה"כ 24 295.14 148,656,791.67 123.44

אחזקות הקרן

F_070519_184_184_ND_N_1
F_280519_183_183_ND_N_1
S_190619_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 120
ממשלתי משתנה 0520
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
F_070519_184_184_ND_N_1 129.61 40,500,000 -4.04
F_280519_183_183_ND_N_1 115.85 36,200,000 -4.39
S_190619_365_90_ND_2_Y_1_03_04 99.37 25,080 0.82
מקמ 120 31.99 39,300,000 39.28
ממשלתי משתנה 0520 27.67 34,000,000 33.99
מקמ 420 12.2 15,000,000 14.99
מקמ 1020 12.2 15,000,000 14.98
פיקדון בבנק מסוים 12.16 3,800,000 14.94
מקמ 910 9.76 12,000,000 11.99
S_060819_365_90_ND_2_Y_1_03_04 6.51 1,643 0.05
פיקדון בבנק מסוים 2.22 693,180.91 2.72
פיקדון בבנק מסוים 1.42 1,748,343.05 1.75
פיקדון בבנק מסוים 1.21 376,572 1.48
פיקדון בבנק מסוים 0.54 667,179 0.67
פיקדון בבנק מסוים 0.3 92,896.63 0.37
F_101019_28_28_ND_N_1 -0.16 -50,000 0
MDAX INDEX FUT Dec19 -5.46 -13 -0.06
F_031019_34_34_ND_N_1 -11.84 -3,700,000 -0.29
F_021019_35_35_ND_N_1 -20.8 -6,500,000 -0.81
F_021019_36_36_ND_N_1 -129.61 -40,500,000 -5
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות