הוסף לתיק אישי

קסם IBOVESPA (!) ETF הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

7,715 2%
שווי יחידה
7,603.13
  • תמורה:33,444
  • % החודש:-8.8%
  • % השנה:4.06%
  • % 3 חודשים:6.98%
  • % 12 חודשים:--
  • סטיית תקן (שנה):--
  • שארפ (שנה):--
נתונים בעיכוב
נכון ל 22/08/2019 11:48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 1 99.69 2,330 -12.94
FORWARD מט"ח 2 90.07 51,800,000 3.45
מק"מ 7 51.68 108,122,529 107.98
אג"ח מדינה 3 35.32 72,518,077 73.8
פיקדון בבנק מסוים 6 17.89 12,284,888.28 37.38
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 0.15 317,929 0.32
ETF מניות 1 0.03 1,000 0.07
סה"כ 21 294.83 245,046,753.28 210.06

אחזקות הקרן

S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04
F_150519_98_98_ND_N_1
מקמ 1119
ממשלתי משתנה 0520
ממשלתי שקלי 0120
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_200319_365_90_ND_2_Y_1_02_04 99.69 2,330 -12.94
F_150519_98_98_ND_N_1 88.16 50,700,000 3.41
מקמ 1119 18.15 37,965,000 37.92
ממשלתי משתנה 0520 16.08 33,587,392 33.59
ממשלתי שקלי 0120 13.5 26,930,685 28.21
פיקדון בבנק מסוים 11.81 6,792,765.15 24.68
מקמ 1019 11 23,000,000 22.97
מקמ 919 9.37 19,600,000 19.58
ממשלתי קצר 0819 5.74 12,000,000 11.99
מקמ 120 5.21 10,905,493 10.89
מקמ 420 4.77 10,000,000 9.97
פיקדון בבנק מסוים 4.56 2,622,833 9.53
מקמ 1219 2.08 4,352,000 4.35
F_210519_106_106_ND_N_1 1.91 1,100,000 0.04
פיקדון בבנק מסוים 1.32 2,753,091.14 2.75
מקמ 819 1.1 2,300,036 2.3
פיקדון בבנק מסוים 0.2 116,179.99 0.42
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 0.15 317,929 0.32
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF 0.03 1,000 0.07