ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - סחורות 1 100.23 156 -0.48
FORWARD מט"ח 6 80.96 8,135,000 -0.59
מק"מ 9 68.73 24,208,860 24.19
אג"ח מדינה 2 20.51 7,200,000 7.22
פיקדון בבנק מסוים 9 11.31 -1,399,667.36 3.98
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 3.2 1,124,896 1.12
סה"כ 28 284.94 39,269,244.64 35.44

אחזקות הקרן

BRENT CRUDE FUTR Nov19
F_070519_114_114_ND_N_1
מקמ 1219
F_210519_106_106_ND_N_1
ממשלתי משתנה 0520
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR Nov19 100.23 156 -0.48
F_070519_114_114_ND_N_1 59.72 6,000,000 -0.37
מקמ 1219 35.08 12,358,860 12.35
F_210519_106_106_ND_N_1 20.9 2,100,000 -0.17
ממשלתי משתנה 0520 19.47 6,850,000 6.85
F_150519_98_98_ND_N_1 18.26 1,835,000 -0.09
מקמ 120 11.07 3,900,000 3.89
פיקדון בבנק מסוים 11.02 1,107,420 3.88
מקמ 819 9.66 3,400,000 3.4
פיקדון בבנק מסוים 8.93 896,770 3.14
מקמ 1119 5.68 2,000,000 2
F_290719_3_3_ND_N_1 3.83 385,000 -0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 3.2 1,124,896 1.12
מקמ 420 2.55 900,000 0.9
פיקדון בבנק מסוים 1.9 667,524.41 0.67
מקמ 919 1.7 600,000 0.6
פיקדון בבנק מסוים 1.43 144,000 0.5
מקמ 310 1.28 450,000 0.45
מקמ 1019 1.14 400,000 0.4
ממשלתי שקלי 0120 1.04 350,000 0.37
מקמ 720 0.57 200,000 0.2
פיקדון בבנק מסוים 0.39 136,450.01 0.14
פיקדון בבנק מסוים -1.43 -504,313.92 -0.5
F_310719_15_15_ND_N_1 -8.96 -900,000 0
פיקדון בבנק מסוים -10.93 -3,848,820 -3.85
F_170719_15_15_ND_N_1 -12.79 -1,285,000 0.05
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות