ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים - סחורות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
חוזים עתידיים - סחורות 1 100.71 154 -2.51
FORWARD מט"ח 4 98.87 9,755,000 0.5
מק"מ 8 74.81 26,858,860 26.82
אג"ח מדינה 2 20.55 7,350,000 7.37
פיקדון בבנק מסוים 8 9.67 1,211,748.98 3.47
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 1.12 403,181 0.4
סה"כ 24 305.73 45,578,943.98 36.05

אחזקות הקרן

BRENT CRUDE FUTR SEP 19
F_070519_114_114_ND_N_1
מקמ 1219
F_210519_106_106_ND_N_1
ממשלתי משתנה 0520
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
BRENT CRUDE FUTR SEP 19 100.71 154 -2.51
F_070519_114_114_ND_N_1 60.81 6,000,000 0.31
מקמ 1219 39.99 14,358,860 14.34
F_210519_106_106_ND_N_1 21.28 2,100,000 0.07
ממשלתי משתנה 0520 19.53 7,000,000 7
F_150519_98_98_ND_N_1 18.6 1,835,000 0.12
מקמ 819 9.48 3,400,000 3.4
מקמ 120 8.77 3,150,000 3.14
פיקדון בבנק מסוים 7.9 779,140 2.83
מקמ 719 5.58 2,000,000 2
מקמ 1119 5.57 2,000,000 2
פיקדון בבנק מסוים 2.53 250,000 0.91
מקמ 420 2.5 900,000 0.9
מקמ 919 1.67 600,000 0.6
מקמ 310 1.25 450,000 0.45
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים – עד 7 ימים 1.12 403,181 0.4
ממשלתי שקלי 0120 1.02 350,000 0.37
פיקדון בבנק מסוים 0.75 269,189.9 0.27
פיקדון בבנק מסוים 0.48 47,183 0.17
פיקדון בבנק מסוים 0.24 86,727.51 0.09
פיקדון בבנק מסוים 0.01 991.69 0
F_300519_13_13_ND_N_1 -1.82 -180,000 0
פיקדון בבנק מסוים -2.24 -221,483.12 -0.8