גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.16 2.09
תחילת השנה -10.35 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 35.85
04/2019 38.57
03/2019 37.75
תקופה היקף נכסים
02/2019 39.72
01/2019 38.63
12/2018 38.75

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.16
04/2019 -1.93
03/2019 -2.45
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -2.21
01/2019 -3.92
12/2018 4.18