חדשות ארפורט סיטי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הושלם ההסכם לכניסת יעקב מימון כשותף ב-יחק - המשך
  • הארכת מועד ההשלמה של ההסכם לכניסת משקיע ליחק ב5 ימים נוספים
  • ארפט-מצגת לשוק ההון בהתבסס על דוחות כספיים ליום 30.9.19
  • איירפורט סיטי - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אקטל,נפטא,ישרמק,ארפט-יעקב מימון יכנס כשותף(10%)ליחק(ב.שליטה...
  • איירפורט סיטי - פתיחת מסחר ביום 29.10.19-ארפורט אגח ט
   | קישור ל-PDF
  • בקשה לגילוי מסמכים בארפט,נצבא,יואל אקטל בק"ע מעורבות היועץ...
  • איירפורט סיטי - מצגת לשוק ההון ליום 30.6.19
  • איירפורט סיטי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • ארפט-דוח ה.מדף לאגח ה ע"פ ת.מדף מ-,31.12.18הזמנות:25.6.19
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב בישראל

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות