חדשות נדל"ן ובינוי

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • סמט-הודעת סאמיט גרמניה:תימחק מהמסחר בבורסה בלונדון,ה.רכש...
  • אאורה - פרויקט מתחם "רחבת האורן" קרית אונו אישור תב"ע חדשה
  • סאמיט - מצגת חברה-פברואר 2020
  • דמרי - מצגת משקיעים
  • פלאזה סנטרס - הסכם למכירת אדמת קרקע ב,BRASOV רומניה
  • ריט 1-צפויה לרשום רווחים מהותיים מבתאמת שווי הוגן של נדלן...
  • נחתם הסכם המיזוג לרכישת מנרפ ע"י חב בת של ישקנ,פרטים-המשך
  • הכשרת הישוב - פדיון מוקדם מלא לאגח סדרה 19 ביום ,31.3.20פרטים
  • סמט-דוח הצעת מדף להרחבת אגח יא ע"פ ת.מדף מ-,10.5.19הזמנות:13.2
   | קישור ל-PDF
  • גב ים - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019
  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות