גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.29 0.52
תחילת השנה -0.81 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
04/2019 31.47
03/2019 32.48
02/2019 33.55
01/2019 34.36
12/2018 33.6
11/2018 26.68
תקופה היקף נכסים
10/2018 25.03
09/2018 21.81
08/2018 22.05
07/2018 23.4
06/2018 22.96
05/2018 23.56

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 -0.29
03/2019 -0.81
02/2019 -0.38
01/2019 0.67
12/2018 5.55
11/2018 1.34
תקופה גיוסים/פדיונות
10/2018 2.08
09/2018 0.2
08/2018 -0.11
07/2018 0.97
06/2018 -0.16
05/2018 0.43