גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

אין נתונים להצגה

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
06/2019 6.61
05/2019 6.35
04/2019 7.01
03/2019 6.88
02/2019 6.97
01/2019 6.99
תקופה היקף נכסים
12/2018 6.4
11/2018 7.14
10/2018 7.37
09/2018 8.22
08/2018 8.4
07/2018 8.94

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
06/2019 -0.01
05/2019 -0.25
04/2019 -0.07
03/2019 -0.03
02/2019 -0.17
01/2019 0.07
תקופה גיוסים/פדיונות
12/2018 -0.21
11/2018 0
10/2018 -0.13
09/2018 -0.17
08/2018 -0.22
07/2018 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות