גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 24.88 -1.42
תחילת השנה 68.87 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
09/2019 237.66
08/2019 203.88
07/2019 164.94
06/2019 153.7
05/2019 137.54
04/2019 129.07
תקופה היקף נכסים
03/2019 120.89
02/2019 116.46
01/2019 111.08
12/2018 108.4
11/2018 119.97
10/2018 125.59

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
09/2019 24.88
08/2019 26.3
07/2019 9.51
06/2019 7.08
05/2019 1.86
04/2019 4.73
תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 0.16
02/2019 -1.12
01/2019 -4.52
12/2018 -7.95
11/2018 -7.98
10/2018 -8.47
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות