גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 9.51 2.43
תחילת השנה 17.69 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
07/2019 164.94
06/2019 153.7
05/2019 137.54
04/2019 129.07
03/2019 120.89
02/2019 116.46
תקופה היקף נכסים
01/2019 111.08
12/2018 108.4
11/2018 119.97
10/2018 125.59
09/2018 138.08
08/2018 140.51

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
07/2019 9.51
06/2019 7.08
05/2019 1.86
04/2019 4.73
03/2019 0.16
02/2019 -1.12
תקופה גיוסים/פדיונות
01/2019 -4.52
12/2018 -7.95
11/2018 -7.98
10/2018 -8.47
09/2018 -3.74
08/2018 -6.76
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות