גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.79 -2.73
תחילת השנה -0.33 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
11/2019 9.61
10/2019 10.6
09/2019 9.11
08/2019 7.97
07/2019 8.26
06/2019 9.24
תקופה היקף נכסים
05/2019 7.94
04/2019 8.53
03/2019 7.4
02/2019 8.08
01/2019 7.98
12/2018 5.9

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
11/2019 -1.79
10/2019 0.95
09/2019 0.27
08/2019 0.37
07/2019 -1.36
06/2019 0.44
תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 0.12
04/2019 0.36
03/2019 -0.43
02/2019 -0.22
01/2019 0.96
12/2018 0.73
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות