אודות החברה

פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ
303,302
פארמה
2005
הורוביץ, עידן, סבו, טבת את כהן, טבח ושות'
1344
513673970
072-2744144
072-3938786
רח' בת שבע 1, לוד 7120101
ממועד הקמתה ועד לפרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנים 2008-2009 פעלה החברה, פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ (לשעבר הרודיום השקעות), בייזום, פיתוח, הקמה, שיווק, ניהול ומכירה של פרויקטים בנדל"ן למגורים בארץ ובחו"ל.
בפבר' 2017 התקשרה פנאקסיה ישראל בהסכם השקעה לרכישת זכויות בעקיפין בהיקף של כ-14%, מפעילות העוסקת במסחר במתכות ומינרלים באפריקה. בנוסף, לחברה החזקות בשיעור של 65% בשרשור סופי, בקרקע שברומניה.
באוק' 2019 הושלמה עיסקה לפיה מוזגה פעילות פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בישראל (בדרך של העברת 100% מהון מניותיה) לתוך החברה, בתמורה להקצאת מניות. בתוך כך, עוסקת כיום החברה באמצעות פנאקסיה תעשיות כאמור, בתחום ייצור ושיווק מוצרי קנאביס רפואי.
עקב השינוי שחל בפעילות פנאקסיה ישראל, שונה סיווגה הענפי מענף השקעה ואחזקות לענף ביומד-פארמה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות