חדשות טוגדר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • טגדר-התקשרות בהסכם מפורט לרכישת קנאבליס תבוצע עד ליום 1.9.19
  • טגדר-החווה באוגנדה הוסמכה לתקן GACP המאפשר העברת התוצרת למפעל.
  • טגדר-בימ"ש אישר סעז זמני להארכת תקופת מימוש אופ 6 עד ל-15.9.19
  • טגדר-בימ"ש אישר סעד זמני להארכת תקופת מימוש אופ 8 עד ל-15.9.19
  • תמדא-RCK החלה במימוש הספקת שתילים למגדלת(בשליטת טגדר),המשך
  • טגדר-דוח משלים לבקשת הרשות-קציר ראשון תפרחות קנאביס וזריעת...
  • טגדר-קבלת רשיון מוגבל לגדול קנאביס רפואי מהיק"ר לחוות הגידול..
  • טגדר-קציר ראשון של תפרחות קנאביס וזריעת 10 דונם נוספים באוגנדה
  • טוגדר - פתיחת מסחר ביום 19.6.19-טוגדר אפ ,8 טוגדר אפ 9
   | קישור ל-PDF
  • טוגדר - תוצאות הנפקה לציבור ע"פ דוח הצעת מדף מיום 13.6.19
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור פארמה