גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 0.81 0
תחילת השנה 3.12 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
06/2019 3.19
05/2019 2.32
תקופה היקף נכסים
04/2019 1.54
03/2019 0.55

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
06/2019 0.81
05/2019 0.81
תקופה גיוסים/פדיונות
04/2019 0.94
03/2019 0.55
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות