גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.54 -1.31
תחילת השנה -6.48 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
07/2019 25.12
06/2019 27.97
05/2019 28.36
04/2019 31.85
03/2019 30.75
02/2019 30.76
תקופה היקף נכסים
01/2019 29.97
11/2018 40.87
10/2018 44.49
09/2018 52.05
08/2018 50.18
07/2018 38.21

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
07/2019 -2.54
06/2019 -1.24
05/2019 -1.28
04/2019 -0.25
03/2019 0.29
02/2019 -0.5
תקופה גיוסים/פדיונות
01/2019 -0.96
11/2018 -2.55
10/2018 -2.3
09/2018 2.32
08/2018 10.12
07/2018 33.56
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות