גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.28 -1.03
תחילת השנה -2.7 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 28.36
04/2019 31.85
03/2019 30.75
02/2019 30.76
01/2019 29.97
11/2018 40.87
תקופה היקף נכסים
10/2018 44.49
09/2018 52.05
08/2018 50.18
07/2018 38.21
06/2018 5.61
05/2018 6.01

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -1.28
04/2019 -0.25
03/2019 0.29
02/2019 -0.5
01/2019 -0.96
11/2018 -2.55
תקופה גיוסים/פדיונות
10/2018 -2.3
09/2018 2.32
08/2018 10.12
07/2018 33.56
06/2018 -0.46
05/2018 0.68