חדשות גבעות יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גבעות יהש-החל מאמש צוות הקידוח מגד 8 ממשיך בפעילות הקידוח בבאר
  • גבעות- החלו בביצוע עבודות הכנה ובדיקות לצורך המשך קידוח מגד 8
  • גבעות-אישור האסיפה של בעמ"נ בשותף הכללי לכניסה לתוקף של מתוו..
  • גבעות-בשל תקופת החגים הופסקה פעילות הקידוח באתר מגד ,8הקידוח י
  • גבעות- עדכון שהתקבל מ-ALBERTA (המשקיע) בק"ע ההשקעה בשדה מגד
  • עדכון מהמשקיע בק"ע תוכנית פיתוח שדה מגד-המשך
  • גבעות יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • גבעות יהש - תחילת קידוח באתר מגד ,8המשך,פרטים
  • גבעות יהש - אישור הממונה לתוכנית קידוח לבאר מגד 8
  • גבעות-עדכון בעניין העברת הזכויות+התבקשה להגיש תכנית קידוח ....

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות