חדשות גבעות יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גבעות יהש - אישור הממונה לתוכנית קידוח לבאר מגד 8
  • גבעות-עדכון בעניין העברת הזכויות+התבקשה להגיש תכנית קידוח ....
  • גבעות יהש - הסכם לתיקון הסכם הביניים עם המשקיע -המשך
  • גבעות - תשובת משרד האנרגיה מיום 3.7.19
  • גבעות יהש - תגובה לפרסומים בדבר מעצר שני עובדי משרד האנרגיה
  • גבעות-הארכת מועד להפקדת תשלום ראשון עד לקבלת החלטת הממונה...
  • גבעות-המשקיע הגיש לממונה הוכחת היכולת הכלכלית,המשך מ-13.3.19
  • גבעות יהש-מכתב הבהרות שהתקבל מהמשקיע בק"ע הסכם הקידוח במגד 8
  • גבעות-TEXAS ALBERTA(המשקיע)בהסכם עם קבלן קידוחים לביצוע...
  • גבעות יהש - הפקדת ערבות הביצוע בהתאם להחלטת שר האנרגיה,המשך

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז