חדשות גבעות יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • גבעות- עדכון שהתקבל מ-ALBERTA (המשקיע) בק"ע ההשקעה בשדה מגד
  • עדכון מהמשקיע בק"ע תוכנית פיתוח שדה מגד-המשך
  • גבעות יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • גבעות יהש - תחילת קידוח באתר מגד ,8המשך,פרטים
  • גבעות יהש - אישור הממונה לתוכנית קידוח לבאר מגד 8
  • גבעות-עדכון בעניין העברת הזכויות+התבקשה להגיש תכנית קידוח ....
  • גבעות יהש - הסכם לתיקון הסכם הביניים עם המשקיע -המשך
  • גבעות - תשובת משרד האנרגיה מיום 3.7.19
  • גבעות יהש - תגובה לפרסומים בדבר מעצר שני עובדי משרד האנרגיה
  • גבעות-הארכת מועד להפקדת תשלום ראשון עד לקבלת החלטת הממונה...

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות