חדשות מדד בנקים

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • החלטת הממונה לפיה אשור המיזוג בין מזרחי ואגוד כפוף לתנאים,המשך
  • פועלים-הגעה להסכמות עם נציגות ארגון העובדים בנוגע להסכם קיבוצי
  • פועלים-תוכנית פרישה מרצון של למעלה מ-900 משרות לשנים 2020-2022
  • במ"ש אישר דחיית מועד הגשת החלטת הממונה על התחרות מיזוג מזטפ וא
  • פעלים-ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ושביתת עובדים החל מ-31.12
  • מזרחי טפחות - שינוי מבנה ארגוני ומינויים
  • אגוד-ועדי העובדים בבנק הנחו את עובדיו שלא לקבל קהל ולהפסיק...
  • אגוד-ועדי העובדים בבנק הודיעו על חזרת עובדי הבנק לעבודה רגילה
  • דיסקונט - מינוי מנכ"ל-לוין אורי
  • מיזוג חברת מוניציפל עם מרכנתיל ביום 1.12.19
  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות