חדשות יוניבו

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • יונב-הסכם לייצור ואריזת מוצרים מבוססי קנאביס רפואי לחוות ...
  • יונב-קיבלה מהיק"ר אישור להגדלת החזקה בקנאביס במפעל ל-50ק"ג...
  • יונב-יואןוי(בת)קיבלה אישור עקרוני מרשם הפטנטים לרישום פטנט...
  • יוניבו - מצגת למשקיעים -יוני 2019
  • יוניבו - דוח תקופתי ושנתי - דוח משלים
   | קישור ל-PDF
  • יונב-קיבלה אישור מוגבל לעיסוק והחזקה של סם מסוכן מסוג קנאביס..
  • יונב- אישור עקרוני מרשם הפטנטים בישראל לרישום פטנט פורמולציה..
  • יונב-הושלמה בניית מערכי הייצור והכנה למבדק לקבלת תקן GMP שלב א
  • יונב- בת בהסכם לאספקת קנאביס רפואי מחברת "בטר,"כפוף,פרטים
  • יונב-שלב בניית המפעל הסתיים,פנתה לקבלת אישור היק"ר לשלב הייצור

  חדשות סקטור פארמה