יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.95 ת"א 35 שער חזוי 1551.02 דולר שער חזוי 3.6085 IV 12.13
בחר נכס בסיס בחר חודש
הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתוני מסחר נגזרים ת"א 35

20/03/2019
מחשבון  מס' נייר  שעה  % שינוי פוז' פוז' פתוחות מס' עסקאות ש"ח מחזור שינוי % שער שם נייר
img  82591512          134         154260 C 000001 MAR 
img  82591686          18         41000 C 001160 MAR 
img  82592262          405         17 P 001160 MAR 
img  82591678          4         39288 C 001180 MAR 
img  82592254          187         2 P 001180 MAR 
img  82591660                    ט.נקבע C 001200 MAR 
img  82592247          203         1 P 001200 MAR 
img  82591652                    ט.נקבע C 001220 MAR 
img  82592239          289         1 P 001220 MAR 
img  82618364                    ט.נקבע C 001230 MAR 
img  82618976          27         1 P 001230 MAR 
img  82591645                    ט.נקבע C 001240 MAR 
img  82592221          91         1 P 001240 MAR 
img  82618356                    ט.נקבע C 001250 MAR 
img  82618968          153         2 P 001250 MAR 
img  82591637                    ט.נקבע C 001260 MAR 
img  82592213          287         1 P 001260 MAR 
img  82618349                    ט.נקבע C 001270 MAR 
img  82618950   17:31       274   1  -33.33 2 P 001270 MAR 
img  82591629                    ט.נקבע C 001280 MAR 
img  82592205          117         2 P 001280 MAR 
img  82618331                    ט.נקבע C 001290 MAR 
img  82618943          172         2 P 001290 MAR 
img  82591611          4         22900 C 001300 MAR 
img  82592197          633         3 P 001300 MAR 
img  82618323                    ט.נקבע C 001310 MAR 
img  82618935          114         2 P 001310 MAR 
img  82591603                    ט.נקבע C 001320 MAR 
img  82592189   09:42   -2.30   388  20   10  2 P 001320 MAR 
img  82618315                    ט.נקבע C 001330 MAR 
img  82618927   09:45       333  16   8  2 P 001330 MAR 
img  82591595          2         23720 C 001340 MAR 
img  82592171   10:57       1530  50   17  -40 3 P 001340 MAR 
img  82618307          2         20320 C 001350 MAR 
img  82618919   17:22   -0.10   710  48   16  -25 3 P 001350 MAR 
img  82591587                    ט.נקבע C 001360 MAR 
img  82592163   17:33       825  24   8  -25 3 P 001360 MAR 
img  82618299                    ט.נקבע C 001370 MAR 
img  82618901   15:04       1207  11  33   11  -40 3 P 001370 MAR 
img  82591579          1         16200 C 001380 MAR 
img  82592155   15:03   3.80   918  10  81   23  -20 4 P 001380 MAR 
img  82618281                    ט.נקבע C 001390 MAR 
img  82618893   17:13   0.60   1261  39   8  -28.57 5 P 001390 MAR 
img  82591561          12         17200 C 001400 MAR 
img  82592148   17:34   0.70   1969  29  404   86  -62.50 3 P 001400 MAR 
img  82618273   17:30   1   105  28110   2  -3.62 14055 C 001410 MAR 
img  82618885   17:30   -0.20   1492  30  403   54  -30 7 P 001410 MAR 
img  82591553   17:30       37  13110   1  -16.11 13110 C 001420 MAR 
img  82592130   17:33   1.60   1737  47  1137   140  -46.15 7 P 001420 MAR 
img  82618265          20         12273 C 001430 MAR 
img  82618877   17:26   3.70   1246  82  2831   219  -47.06 9 P 001430 MAR 
img  82591546   15:33       15  65520   6  3.72 10920 C 001440 MAR 
img  82592122   17:35   -4.80   1243  147  8041   437  -29.17 17 P 001440 MAR 
img  82618257   13:31       79  198700   20  -1.63 9935 C 001450 MAR 
img  82618869   17:34   0.70   1904  175  12530   473  -17.24 24 P 001450 MAR 
img  82591694   14:17       45  9120   1  -4.80 9120 C 001460 MAR 
img  82592270   17:32   2.60   2685  256  19896   523  -23.26 33 P 001460 MAR 
img  82618240   11:08       39  59870   7  -2.47 8553 C 001470 MAR 
img  82618851   17:34   -3   2102  470  51768   956  -18.64 48 P 001470 MAR 
img  82591702   13:12   1.40   141  78480   11  -10.27 7135 C 001480 MAR 
img  82592288   17:34   -3.50   2648  546  90858   1149  -11.11 72 P 001480 MAR 
img  82618232   11:01   5.50   58  72600   11  -5.27 6600 C 001490 MAR 
img  82618844   17:34   4.60   3991  892  274297   2426  -4.55 105 P 001490 MAR 
img  82591710   16:25   -0.60   153  159260   29  -8.44 5492 C 001500 MAR 
img  82592296   17:35   -2   5360  1288  627900   3800  3.33 155 P 001500 MAR 
img  82618224   16:28   -0.50   186  43  233230   55  -16.74 4234 C 001510 MAR 
img  82618836   17:34   4.90   4959  1352  725270   2961  9.95 232 P 001510 MAR 
img  82591728   17:34   0.30   576  120  523520   153  -11.98 3401 C 001520 MAR 
img  82592304   17:34   1.70   4049  1848  1654900   4579  9.38 350 P 001520 MAR 
img  82618372   17:31   2   1001  403  1469620   550  -10.31 2618 C 001530 MAR 
img  82618984   17:34   2.80   5250  1929  1880470   3515  15.02 513 P 001530 MAR 
img  82591736   17:34   8.60   2276  1442  4011000   2081  -24.59 1871 C 001540 MAR 
img  82592312   17:34   -0.10   5742  2746  3775490   4745  17 757 P 001540 MAR 
img  82618380   17:35   16.70   3205  3403  11330900   8918  -34.66 1214 C 001550 MAR 
img  82618992   17:34   16.70   3958  3878  11147270   9686  18.91 1113 P 001550 MAR 
img  82591744   17:34   21.30   6504  3088  4471550   5378  -42.25 719 C 001560 MAR 
img  82592320   17:34   12.80   6169  2656  6646280   4131  22.40 1623 P 001560 MAR 
img  82618398   17:34   1.70   18606  2294  2262980   4764  -49.23 394 C 001570 MAR 
img  82619008   17:34   2.10   18971  1693  5269750   2331  23.77 2281 P 001570 MAR 
img  82591751   17:34   9.20   6564  2129  1164950   4589  -53.48 207 C 001580 MAR 
img  82592338   17:31   7.10   4835  531  2127100   703  21.83 3120 P 001580 MAR 
img  82618406   17:35   13.80   5390  1541  462445   3671  -52.68 106 C 001590 MAR 
img  82619016   17:18   2.30   2807  156  738520   186  4.60 4074 P 001590 MAR 
img  82591769   17:33   -0.90   5867  1037  178463   3075  -47.66 56 C 001600 MAR 
img  82592346   16:45   2.10   1654  48  502040   110  5.55 5080 P 001600 MAR 
img  82618414   17:34   7.20   3863  618  61646   2158  -45.45 30 C 001610 MAR 
img  82619024   17:34   -0.70   1029  89250   16  8.35 5578 P 001610 MAR 
img  82591777   17:34   0.90   3471  339  17841   1062  -28 18 C 001620 MAR 
img  82592353   17:34   1.10   467  60320   9  6.36 6702 P 001620 MAR 
img  82618422   17:34   3.20   2188  238  8576   806  -41.18 10 C 001630 MAR 
img  82619032   17:31   -0.60   175  22330   3  4.24 7443 P 001630 MAR 
img  82591785   17:33   4   2687  119  3310   444  -41.67 7 C 001640 MAR 
img  82592361   10:45       118  34190   4  11.16 8548 P 001640 MAR 
img  82618430   17:14   5.20   1726  41  544   109  -44.44 5 C 001650 MAR 
img  82619040   11:11       33  9500   1  1.93 9500 P 001650 MAR 
img  82591793   17:05   -3.50   1506  26  396   109  -50 4 C 001660 MAR 
img  82592379   10:22       39  383100   37  -2.04 10354 P 001660 MAR 
img  82618448   17:33   0.80   1241  36  340   147  -70 3 C 001670 MAR 
img  82619057          72         11170 P 001670 MAR 
img  82591801   17:15   1.60   1065  15  178   112  -57.14 3 C 001680 MAR 
img  82592387   10:48   -5.60   85  11  201400   16  1.80 12588 P 001680 MAR 
img  82618455   17:14       510  56   53  -80 1 C 001690 MAR 
img  82619065   11:36   7.70   14  13840   1  1.62 13840 P 001690 MAR 
img  82591819   16:11       641  12  44   42  -80 1 C 001700 MAR 
img  82592395          91         14620 P 001700 MAR 
img  82618463          283         4 C 001710 MAR 
img  82619073                    ט.נקבע P 001710 MAR 
img  82591827          140         3 C 001720 MAR 
img  82592403                    ט.נקבע P 001720 MAR 
img  82618471          255         3 C 001730 MAR 
img  82619081                    ט.נקבע P 001730 MAR 
img  82608134   09:43       123   9  -83.33 1 C 001740 MAR 
img  82608159          19         19836 P 001740 MAR 
img  82618489          19         3 C 001750 MAR 
img  82619099                    ט.נקבע P 001750 MAR 
img  82609256          40         4 C 001760 MAR 
img  82609272                    ט.נקבע P 001760 MAR 
img  82618497          70         4 C 001770 MAR 
img  82619107                    ט.נקבע P 001770 MAR 
img  82611757          81         3 C 001780 MAR 
img  82611765                    ט.נקבע P 001780 MAR 
img  82618505          19         10 C 001790 MAR 
img  82619115                    ט.נקבע P 001790 MAR 
img  82614215          4         2 C 001800 MAR 
img  82614223   13:00       11  25000   1  3.31 25000 P 001800 MAR 
img  82618513          24         1 C 001810 MAR 
img  82619123          1         23720 P 001810 MAR 
img  82616111          9         5 C 001820 MAR 
img  82616137                    ט.נקבע P 001820 MAR 
img  82634254          65         2 C 001830 MAR 
img  82634262                    ט.נקבע P 001830 MAR 
img  82634676          32         3 C 001840 MAR 
img  82634692                    ט.נקבע P 001840 MAR 
img  82636465          39         3 C 001850 MAR 
img  82636481                    ט.נקבע P 001850 MAR 
img  82638610          88         3 C 001860 MAR 
img  82638636          1         30000 P 001860 MAR 
img  82640103          15         3 C 001870 MAR 
img  82640129                    ט.נקבע P 001870 MAR 
img  82643255          17         1 C 001880 MAR 
img  82643271                    ט.נקבע P 001880 MAR 
img  82645508          55         1 C 001890 MAR 
img  82646142                    ט.נקבע P 001890 MAR 
img  82662388          12         2 C 001900 MAR 
img  82662412                    ט.נקבע P 001900 MAR 
img  82617879      -33.30   2         156300 C 000001 APR 
img  82618067                    ט.נקבע C 001220 APR 
img  82618679          295         20 P 001220 APR 
img  82618059                    ט.נקבע C 001240 APR 
img  82618661          47         20 P 001240 APR 
img  82667890                    ט.נקבע C 001250 APR 
img  82667916                    ט.נקבע P 001250 APR 
img  82618042                    ט.נקבע C 001260 APR 
img  82618653          15         30 P 001260 APR 
img  82645664                    ט.נקבע C 001270 APR 
img  82646308                    ט.נקבע P 001270 APR 
img  82618034                    ט.נקבע C 001280 APR 
img  82618646   15:00   11.50   58  38   2  19 P 001280 APR 
img  82645656                    ט.נקבע C 001290 APR 
img  82646290                    ט.נקבע P 001290 APR 
img  82618026                    ט.נקבע C 001300 APR 
img  82618638          126         78 P 001300 APR 
img  82645649                    ט.נקבע C 001310 APR 
img  82646282                    ט.נקבע P 001310 APR 
img  82618018                    ט.נקבע C 001320 APR 
img  82618620   17:34   88.90   34  912   35  -31.58 26 P 001320 APR 
img  82645631                    ט.נקבע C 001330 APR 
img  82646274   17:21       38  302   9  -59.04 34 P 001330 APR 
img  82618000                    ט.נקבע C 001340 APR 
img  82618612   16:07   1   106  114   3  -28.30 38 P 001340 APR 
img  82645623                    ט.נקבע C 001350 APR 
img  82646266   17:12   4.30   24  18  1876   44  -35.94 41 P 001350 APR 
img  82617994                    ט.נקבע C 001360 APR 
img  82618604   16:00   -0.50   190  12  1706   31  -28.95 54 P 001360 APR 
img  82645615                    ט.נקבע C 001370 APR 
img  82646258   17:13   2   51  15  3538   53  -23.86 67 P 001370 APR 
img  82617986          1         17000 C 001380 APR 
img  82618596   17:30   10.10   175  43  10468   116  -18.87 86 P 001380 APR 
img  82645607                    ט.נקבע C 001390 APR 
img  82646241   17:00   3.70   113  92  26750   240  -17.60 103 P 001390 APR 
img  82617978          3         15900 C 001400 APR 
img  82618588   17:12   26.70   527  87  28720   216  -6.38 132 P 001400 APR 
img  82645599                    ט.נקבע C 001410 APR 
img  82646233   17:34   7   321  93  45445   275  -6.29 164 P 001410 APR 
img  82617960          2         10399 C 001420 APR 
img  82618570   17:12   19   225  84  44370   218  -5.05 207 P 001420 APR 
img  82645581          1         13700 C 001430 APR 
img  82646225   17:32   17.20   245  48  29170   117  -4.85 255 P 001430 APR 
img  82617952                    7691 C 001440 APR 
img  82618562   17:12   6.80   470  51  40560   128  -2.13 321 P 001440 APR 
img  82645573   14:29       2  210200   20  -0.85 10510 C 001450 APR 
img  82646217   17:32   -3.30   441  110  92200   235  -5.18 403 P 001450 APR 
img  82617945          15         9210 C 001460 APR 
img  82618554   17:28   4.70   403  184  218370   456  494 P 001460 APR 
img  82645565   12:46       1  8800   1  -7.27 8800 C 001470 APR 
img  82646209   17:34   9.30   354  85  88530   149  0.83 604 P 001470 APR 
img  82617937          4         7700 C 001480 APR 
img  82618547   17:22   12.60   303  206  355000   481  1.06 764 P 001480 APR 
img  82645557          8         7800 C 001490 APR 
img  82646191   17:22   12.20   212  196  376260   425  3.56 903 P 001490 APR 
img  82617929   13:03   3.80   54  12530   2  -2.41 6265 C 001500 APR 
img  82618539   17:33   -0.80   993  278  624800   579  11.18 1094 P 001500 APR 
img  82645540   14:59   9.70   34  5170   1  -17.58 5170 C 001510 APR 
img  82646183   17:30   38.10   301  150  327320   247  14.92 1325 P 001510 APR 
img  82617911   17:06   97.10   69  10  68000   14  2.47 4857 C 001520 APR 
img  82618521   17:35   17.80   383  219  681100   434  4.74 1590 P 001520 APR 
img  82645532   16:56   8   81  38  208950   51  -6.22 4028 C 001530 APR 
img  82646175   17:34   5.40   368  176  495850   265  2.28 1885 P 001530 APR 
img  82618075   17:24   3.90   186  139  616220   183  -13.18 3406 C 001540 APR 
img  82618687   17:33   1.10   357  231  716990   322  2.57 2233 P 001540 APR 
img  82645524   17:34   -1   293  192  8827750   3195  -15.65 2818 C 001550 APR 
img  82646167   17:33   4.60   433  259  8934910   3360  11.03 2618 P 001550 APR 
img  82618083   17:34   10.40   298  202  836960   359  -6.59 2283 C 001560 APR 
img  82618695   17:24   -1.30   316  160  819180   264  14.05 3150 P 001560 APR 
img  82645516   17:31   7   459  141  499790   267  -8.60 1817 C 001570 APR 
img  82646159   17:22   -4.10   350  92  440670   120  8.73 3676 P 001570 APR 
img  82618091   17:30   -1.20   321  163  422020   296  -9.28 1398 C 001580 APR 
img  82618703   14:54   3   205  20  115010   27  13.60 4278 P 001580 APR 
img  82645672   17:23   -0.90   649  161  276560   251  -8.57 1056 C 001590 APR 
img  82646316   10:46   -3.80   126  4680   1  9.99 4680 P 001590 APR 
img  82618109   17:33   10   858  204  351930   447  -21.13 769 C 001600 APR 
img  82618711   12:03   3.80   165  5570   1  7.03 5570 P 001600 APR 
img  82645680   17:32   8   554  136  136950   234  -24.14 550 C 001610 APR 
img  82646324      16.70   7         5550 P 001610 APR 
img  82618117   17:15   -1.70   754  176  148380   395  -16.41 387 C 001620 APR 
img  82618729   13:00   3.40   30  14410   2  4.42 7205 P 001620 APR 
img  82645698   17:26   8.50   661  198  148050   557  -19.25 260 C 001630 APR 
img  82646332   10:28       3  7950   1  11.97 7950 P 001630 APR 
img  82618125   17:23   -1.40   1310  152  55390   318  -26.50 172 C 001640 APR 
img  82618737   11:37       8  17350   2  -13.25 8675 P 001640 APR 
img  82645706   17:23   0.60   889  101  32615   294  -26.58 116 C 001650 APR 
img  82646340          8         9100 P 001650 APR 
img  82618133   17:33   -33.20   334  68  11178   149  -30.39 71 C 001660 APR 
img  82618745      37.50   11         10367 P 001660 APR 
img  82645714   16:44   1   301  39  5752   118  -43.37 47 C 001670 APR 
img  82646357          14         9190 P 001670 APR 
img  82618141   17:34   29   383  37  1456   47  -44.23 29 C 001680 APR 
img  82618752      560   33         12362 P 001680 APR 
img  82645722   17:17   1.20   170  252   10  -30.56 25 C 001690 APR 
img  82646365          2         12550 P 001690 APR 
img  82618158   17:02   -0.60   329  25  1328   84  -48.15 14 C 001700 APR 
img  82618760          4         14000 P 001700 APR 
img  82645730   14:11   5   21  43   3  -30 14 C 001710 APR 
img  82646373                    ט.נקבע P 001710 APR 
img  82618166   12:55   -4.20   23  33   3  -45 11 C 001720 APR 
img  82618778                    ט.נקבע P 001720 APR 
img  82645748          14         20 C 001730 APR 
img  82646381                    ט.נקבע P 001730 APR 
img  82618174   10:10       6  14   2  -61.11 7 C 001740 APR 
img  82618786                    ט.נקבע P 001740 APR 
img  82645755   10:08       7   1  -61.54 5 C 001750 APR 
img  82646399          1         18750 P 001750 APR 
img  82618182          6         10 C 001760 APR 
img  82618794                    ט.נקבע P 001760 APR 
img  82645763          18         9 C 001770 APR 
img  82646407                    ט.נקבע P 001770 APR 
img  82618190          56         9 C 001780 APR 
img  82618802                    ט.נקבע P 001780 APR 
img  82645771   14:35           2  3 C 001790 APR 
img  82646415                    ט.נקבע P 001790 APR 
img  82618208                    ט.נקבע C 001800 APR 
img  82618810                    ט.נקבע P 001800 APR 
img  82645789                    ט.נקבע C 001810 APR 
img  82646423                    ט.נקבע P 001810 APR 
img  82618216                    ט.נקבע C 001820 APR 
img  82618828                    ט.נקבע P 001820 APR 
img  82645797                    ט.נקבע C 001830 APR 
img  82646431                    ט.נקבע P 001830 APR 
img  82634684                    ט.נקבע C 001840 APR 
img  82634700                    ט.נקבע P 001840 APR 
img  82645805                    ט.נקבע C 001850 APR 
img  82646449                    ט.נקבע P 001850 APR 
img  82638628                    ט.נקבע C 001860 APR 
img  82638644                    ט.נקבע P 001860 APR 
img  82645813                    ט.נקבע C 001870 APR 
img  82646456                    ט.נקבע P 001870 APR 
img  82643263                    ט.נקבע C 001880 APR 
img  82643289                    ט.נקבע P 001880 APR 
img  82645821                    ט.נקבע C 001890 APR 
img  82646464                    ט.נקבע P 001890 APR 
img  82662396                    ט.נקבע C 001900 APR 
img  82662420                    ט.נקבע P 001900 APR 
img  82645151      50   3         155400 C 000001 MAY 
img  82667882                    ט.נקבע C 001240 MAY 
img  82667908      59.20   113         42 P 001240 MAY 
img  82661828                    ט.נקבע C 001260 MAY 
img  82661836   11:10   24.10   103  420   10  -16 42 P 001260 MAY 
img  82645342                    ט.נקבע C 001280 MAY 
img  82645987          126         112 P 001280 MAY 
img  82645334                    ט.נקבע C 001300 MAY 
img  82645979   16:28   0.80   129  10  2628   30  -33.08 87 P 001300 MAY 
img  82645326                    ט.נקבע C 001320 MAY 
img  82645961   15:48       159  12  3995   33  -19.31 117 P 001320 MAY 
img  82645318                    ט.נקבע C 001340 MAY 
img  82645953   15:26       105  1650   11  -50.82 150 P 001340 MAY 
img  82645300                    ט.נקבע C 001360 MAY 
img  82645946   16:06       21  660   3  -48.84 220 P 001360 MAY 
img  82645292          2         13880 C 001380 MAY 
img  82645938   16:34       60  14450   46  -14.86 315 P 001380 MAY 
img  82645284                    11575 C 001400 MAY 
img  82645920   14:38          12610   29  435 P 001400 MAY 
img  82645276          1         16100 C 001420 MAY 
img  82645912   16:09   39.30   39  19  23490   40  8.47 602 P 001420 MAY 
img  82645268          3         12700 C 001440 MAY 
img  82645904   17:27   11.90   66  24  78620   94  9.03 845 P 001440 MAY 
img  82645250          1         11500 C 001460 MAY 
img  82645896   16:21   2.90   108  12290   11  9.19 1117 P 001460 MAY 
img  82645243          4         9628 C 001480 MAY 
img  82645888   14:38   27   47  19  105210   72  15.25 1496 P 001480 MAY 
img  82645235          2         6755 C 001500 MAY 
img  82645870   15:06   279   398  67860   35  14.81 1954 P 001500 MAY 
img  82645227          7         6220 C 001520 MAY 
img  82645862   14:56   10.50   21  15110   6  11.91 2518 P 001520 MAY 
img  82645219   17:12   8.30   26  17600   4  -8.77 4400 C 001540 MAY 
img  82645854   17:13   2000   105  31430   10  -0.57 3143 P 001540 MAY 
img  82645201   16:18   5.90   18  13  45930   14  -7.32 3281 C 001560 MAY 
img  82645847   16:23   20   6  8300   2  3.75 4150 P 001560 MAY 
img  82645193   17:28   22.20   22  21  68790   29  -14.76 2368 C 001580 MAY 
img  82645839   15:41   18.20   13  14  76430   15  13.22 5095 P 001580 MAY 
img  82645359   17:31   66.70   30  12  46170   29  -19.43 1584 C 001600 MAY 
img  82645995   16:19       10  26080   4  -11.05 6520 P 001600 MAY 
img  82645367   15:41       11  15650   15  -16.56 1043 C 001620 MAY 
img  82646001          5         8027 P 001620 MAY 
img  82645375   17:08   4.50   115  19  25300   40  -28.39 618 C 001640 MAY 
img  82646019   10:14          9000   1  9000 P 001640 MAY 
img  82645383   15:17       43  13  9890   27  -31.06 364 C 001660 MAY 
img  82646027   14:38       6  66070   6  2.39 11012 P 001660 MAY 
img  82645391   17:24       32  10  2690   13  -64.19 207 C 001680 MAY 
img  82646035   10:47       9  202300   16  0.35 12644 P 001680 MAY 
img  82645409          2         113 C 001700 MAY 
img  82646043          1         12500 P 001700 MAY 
img  82645417          20         135 C 001720 MAY 
img  82646050                    8870 P 001720 MAY 
img  82645425          35         84 C 001740 MAY 
img  82646068                    ט.נקבע P 001740 MAY 
img  82645433                    ט.נקבע C 001760 MAY 
img  82646076                    ט.נקבע P 001760 MAY 
img  82645441          1         70 C 001780 MAY 
img  82646084                    ט.נקבע P 001780 MAY 
img  82645458                    ט.נקבע C 001800 MAY 
img  82646092                    ט.נקבע P 001800 MAY 
img  82645466                    ט.נקבע C 001820 MAY 
img  82646100                    ט.נקבע P 001820 MAY 
img  82645474                    ט.נקבע C 001840 MAY 
img  82646118                    ט.נקבע P 001840 MAY 
img  82645482                    ט.נקבע C 001860 MAY 
img  82646126                    ט.נקבע P 001860 MAY 
img  82645490                    ט.נקבע C 001880 MAY 
img  82646134                    ט.נקבע P 001880 MAY 
img  82662404                    ט.נקבע C 001900 MAY 
img  82662438                    ט.נקבע P 001900 MAY 
img  82319914                    ט.נקבע F MAR 
img  82617887                    ט.נקבע F APR 
img  82645169                    ט.נקבע F MAY 
img  82319922                    ט.נקבע F JUN 
img  82418229                    ט.נקבע F SEP 
img  82510504                    ט.נקבע F DEC 
img  82606682                    ט.נקבע F MAR