הדואר האדום

יש לך מידע בלעדי בשבילנו? הסבר שטרם פורסם על תנועות חריגות של ניירות ערך? אתה רוצה לחשוף מקרי שחיתות, פיטורים, סכסוכים או גיוסים צפויים? לתת אינפורמציה על רכישות או הנפקות קרובות?

ספר לנו - ואנו נדאג לעדכן את קוראי Bizportal.
מערכת Bizportal תבדוק את המידע, ותפרסם לפי שיקול דעתה. כל שנותר לך הוא למלא את הפרטים בטופס - ולשלוח אלינו. יש אפשרות לשליחת מידע אנונימי לחלוטין, אם כי פרטים להתקשרות יקלו עלינו להפוך את המידע ששלחת לנו לידיעה חדשותית חשובה.

שם:
דואר אלקטרוני:
נושא:
הוספת קישור:
הזן קוד שבתמונה:
תוכן ההודעה:עם לחיצה על לחצן "שלח" הריני לאשר בזאת כי מסרתי ל-Bizportal ידיעה נכונה ואמיתית וכי השגתי את המידע הכלול בידיעה בדרך כשרה. הנני מתיר/ה בזאת ל-Bizportal לבדוק את המידע הכלול בידיעה וכל דבר אחר הקשור לידיעה.
הנני נותן/ת בזאת רשות ל-Bizportal לפרסם את הידיעה כלשונה ו/או לערוך אותה ו/או לשנותה ו/או לשלבה במידע אחר שיתפרסם על ידי Bizportal והנני מצהיר/ה כי אין ולא תהיה לי כל טענה או דרישה כלפי Bizportal בקשר לזכויותיי על הידיעה או על תוכנה וכי אין לי זכויות יוצרים בקשר לידיעה. הנני מאשר/ת בזאת שאיני זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף וכי Bizportal אינה מתחייבת (אך רשאית, אם תרצה) לפרסם את שמי כמקור המידע או את הדרך בה הגיע לידיה המידע. כמו כן, הרשות שניתנת בזאת לעיל הנה גם לפרסום בכל אתר קשור ל- Bizportal.