ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון בבנק מסוים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 11 100.07 63 -0.59
FORWARD מט"ח 9 96.89 1,550,000 -0.04
מק"מ 6 79.39 4,443,200 4.44
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 16.1 0 0.9
פיקדון בבנק מסוים 11 3.79 0 0.21
אג"ח קונצרני 1 1.43 78,071 0.08
סה"כ 39 297.67 6,071,334 5

אחזקות הקרן

S_120719_279_90_ND_0_Y_1_02_04
F_160719_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1119
F_160719_183_183_DL_0_N_1_00_00
F_160719_365_365_DL_0_N_1_00_00
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_120719_279_90_ND_0_Y_1_02_04 111.2 70 -0.61
F_160719_92_92_DL_0_N_1_00_00 75.64 1,210,000 -0.04
מקמ 1119 60.46 3,383,200 3.38
F_160719_183_183_DL_0_N_1_00_00 18.75 300,000 -0.01
F_160719_365_365_DL_0_N_1_00_00 18.75 300,000 -0.01
F_080819_69_69_DL_0_N_1_00_00 16.25 260,000 0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 16.1 0 0.9
מקמ 210 8.04 450,000 0.45
מקמ 310 5.37 301,000 0.3
מקמ 1219 4.25 238,000 0.24
S_120819_279_90_ND_0_Y_1_02_04 3.18 2 0
S_070819_279_90_ND_0_Y_1_02_04 3.18 2 0
F_110919_35_35_DL_0_N_1_00_00 3.13 50,000 0
פיקדון בבנק מסוים 2.51 0 0.14
S_160919_279_90_ND_0_Y_1_02_04 1.59 1 0
מז טפ הנפק 37 1.43 78,071 0.08
מקמ 910 0.91 51,000 0.05
פיקדון בבנק מסוים 0.66 0 0.04
פיקדון בבנק מסוים 0.45 0 0.03
מקמ 420 0.36 20,000 0.02
פיקדון בבנק מסוים 0.05 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.04 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.04 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.02 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.02 0 0
S_180919_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -1.59 -1 0
S_210819_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -1.59 -1 0
S_220719_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -1.59 -1 0.01
S_160719_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -3.18 -2 0.02
S_230919_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -3.18 -2 0
S_110919_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -3.18 -2 0
S_060819_279_90_ND_0_Y_1_02_04 -4.77 -3 0
F_060819_71_71_DL_0_N_1_00_00 -5.63 -90,000 0
F_010819_76_76_DL_0_N_1_00_00 -6.25 -100,000 0
F_270819_50_50_DL_0_N_1_00_00 -6.25 -100,000 0
F_170719_91_91_DL_0_N_1_00_00 -17.5 -280,000 0.01
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות