ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 4 99.56 82 0.14
FORWARD מט"ח 4 89.3 1,810,000 0.08
מק"מ 7 70.43 5,195,200 5.19
פיקדון בבנק מסוים 12 14.39 0 1.06
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 12.23 0 0.9
סה"כ 28 285.91 7,005,282 7.37

אחזקות הקרן

S_150419_364_90_ND_2_Y_1_02_04
F_060519_72_72_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1119
F_220419_86_86_DL_0_N_1_00_00
F_040319_135_135_DL_0_N_1_00_00
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_150419_364_90_ND_2_Y_1_02_04 103.19 85 0.15
F_060519_72_72_DL_0_N_1_00_00 35.03 710,000 0.03
מקמ 1119 24.46 1,803,200 1.8
F_220419_86_86_DL_0_N_1_00_00 22.2 450,000 0.02
F_040319_135_135_DL_0_N_1_00_00 18.75 380,000 0.01
מקמ 420 18.28 1,350,000 1.35
F_120319_127_127_DL_0_N_1_00_00 13.32 270,000 0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 12.23 0 0.9
מקמ 819 10.18 750,000 0.75
פיקדון בבנק מסוים 5.84 0 0.43
מקמ 1219 5.42 400,000 0.4
מקמ 210 5.42 400,000 0.4
פיקדון בבנק מסוים 4.82 0 0.35
מקמ 919 4.34 320,000 0.32
פיקדון בבנק מסוים 3.46 0 0.25
מקמ 510 2.33 172,000 0.17
פיקדון בבנק מסוים 0.06 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.05 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.05 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.04 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.03 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.03 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.01 0 0
S_180419_364_90_ND_2_Y_1_02_04 -1.21 -1 0
S_290419_364_90_ND_2_Y_1_02_04 -1.21 -1 0
S_230519_364_90_ND_2_Y_1_02_04 -1.21 -1 -0.01