ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
FORWARD מט"ח 10 103.88 1,750,000 0.01
SWAP מניות 1 100.01 63 -0.27
מק"מ 7 84.42 5,018,200 5.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 1 15.17 0 0.9
אג"ח קונצרני 1 3.07 178,071 0.18
פיקדון בבנק מסוים 12 -7.89 0 -0.47
סה"כ 32 298.66 6,946,334 5.37

אחזקות הקרן

S_151019_247_90_ND_0_Y_1_02_04
מקמ 1119
F_151019_92_92_DL_0_N_1_00_00
F_160719_365_365_DL_0_N_1_00_00
F_160719_183_183_DL_0_N_1_00_00
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_151019_247_90_ND_0_Y_1_02_04 100.01 63 -0.27
מקמ 1119 56.92 3,383,200 3.38
F_151019_92_92_DL_0_N_1_00_00 37.4 630,000 0.01
F_160719_365_365_DL_0_N_1_00_00 17.81 300,000 0
F_160719_183_183_DL_0_N_1_00_00 17.81 300,000 0
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים 15.17 0 0.9
F_151019_184_184_DL_0_N_1_00_00 13.65 230,000 0
מקמ 1219 10.73 638,000 0.64
F_241019_83_83_DL_0_N_1_00_00 10.09 170,000 0
מקמ 310 7.58 451,000 0.45
F_151019_365_365_DL_0_N_1_00_00 5.34 90,000 0
מקמ 210 4.63 275,000 0.27
פיקדון בבנק מסוים 4.46 0 0.27
F_281019_79_79_DL_0_N_1_00_00 3.56 60,000 0
מקמ 120 3.36 200,000 0.2
מז טפ הנפק 37 3.07 178,071 0.18
F_171019_90_90_DL_0_N_1_00_00 2.97 50,000 0
פיקדון בבנק מסוים 2.97 0 0.18
פיקדון בבנק מסוים 0.98 0 0.06
מקמ 910 0.86 51,000 0.05
מקמ 420 0.34 20,000 0.02
פיקדון בבנק מסוים 0.05 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.04 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.03 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.02 0 0
פיקדון בבנק מסוים 0.02 0 0
F_071019_100_100_DL_0_N_1_00_00 -1.78 -30,000 0
F_101019_97_97_DL_0_N_1_00_00 -2.97 -50,000 0
פיקדון בבנק מסוים -16.46 0 -0.98
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות