גרף קרן נאמנות - תכלית סל חסר ת"א 90 (1398.4)

  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים