גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.02 0.42
תחילת השנה 0.24 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 7.36
04/2019 7.24
03/2019 7.56
תקופה היקף נכסים
02/2019 8.04
01/2019 8.68
12/2018 6.64
11/2018 7.49

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.02
04/2019 -0.45
03/2019 0.07
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -0.19
01/2019 0.83
12/2018 -0.49
11/2018 -3.21