גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 24.48 33.61
תחילת השנה -0.09 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 94.02
04/2019 70.09
03/2019 83.89
תקופה היקף נכסים
02/2019 100.24
01/2019 103.89
12/2018 115.61

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 24.48
04/2019 -9.12
03/2019 -13.43
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 0.52
01/2019 -2.54
12/2018 44.22