גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 12.99 24.28
תחילת השנה 13.33 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 115.33
04/2019 103.75
03/2019 123.75
תקופה היקף נכסים
02/2019 128.18
01/2019 138.71
12/2018 136.78

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 12.99
04/2019 -11.29
03/2019 0.42
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -4.31
01/2019 15.51
12/2018 9.49