גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.02 -0.49
תחילת השנה 2.72 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 10.2
04/2019 9.52
03/2019 10.21
תקופה היקף נכסים
02/2019 9.74
01/2019 10.84
12/2018 9.85

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.02
04/2019 0.47
03/2019 0.26
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -0.65
01/2019 2.65
12/2018 -2.33