הנתונים בעיכוב של 20 דקות

נתונים מחושבים כתבי אופציות

22/09/2019
excel image יצוא לקובץ אקסל
מחשבון שווי
B&S
תש'
איזון (%)
פ' למימוש
מיידי (%)
מנוף מ' מימוש נוכחי שער
מנייה
שער
אופ'
הצמדה ת' מימוש יחס שם נייר
calc button 14.50 -0.7 -0.0 49.4 329.2 336.1 6.8 ל 15/10/2019  1.0 אופל בלאנס אפ 3
calc button 0.00   336.9 11.8 4400.0 1027 87.4 ל 22/10/2019  1.0 אינפימר אפ 1
calc button 0.14 163.8 157.7 4.4 130.0 55.3 12.5 ל 14/11/2020  1.0 אליום מדיקל אפ 9
calc button 8225.96 -28.1 -5.9 1.1 419.0 8642 7716.0 ל 15/02/2022  1.0 אלקטריאון אפ 2
calc button 562.54 24.5 4.5 3.7 1957.2 2519 675.0 ל 31/12/2019  1.0 אמות אפ 9
calc button 124.45 22.3 23.3 4.9 850.0 825 167.1 ל 31/12/2020  1.0 אנרג'יקס אפ 3
calc button 11.56 415.2 300.3 3.2 575.0 138.6 48.0 ל 30/09/2020  1.1 אפולו פאוור אפ 2
calc button 4.16   19.0 13.9 155.0 138.6 10.0 ל 03/10/2019  1.0 אפולו פאוור אפ 3
calc button 6349.34 5.1 7.1 5.1 27340.6 31180 6064.0 ל 10/06/2021  1.0 ביג אפ 5
calc button 0.00   426.8 4.9 1670.1 324 67.2 ל 28/02/2020  1.0 ברנמילר אפ 1
calc button 0.67 592.0 21.4 21.9 105.0 89.9 4.1 ל 31/10/2019  1.0 ג'נריישן קפ אפ 1
calc button 0.00   106.8 39.0 175.3 85.8 2.2 $ 31/10/2019  1.0 הזדמנות יהש אפ 6
calc button 0.34 592.5 194.0 4.6 233.7 85.8 18.6 $ 15/05/2020  1.0 הזדמנות יהש אפ 7
calc button 0.62 350.4 348.5 2.5 350.5 85.8 34.3 $ 31/12/2020  1.0 הזדמנות יהש אפ 8
calc button 0.01 194.5 111.2 3.7 250.0 135.5 36.2 ל 31/07/2020  1.0 הכשרה התחדשות אפ 6
calc button 2.55 79.8 109.6 9.9 158.0 75.8 8.0 ל 31/01/2021  1.0 וויי בוקס אפ 1
calc button 25.37 18.4 25.1 2.4 63.5 75.8 31.3 ל 30/10/2021  1.0 וויי בוקס אפ 2
calc button 0.00     0.9 350.0 18 19.0 ל 31/07/2020  1.0 וונטייז אפ 1
calc button 196.19 87.1 13.4 4.4 1050.0 1160 265.1 ל 25/12/2019  1.0 חלל תקש אפ 9
calc button 0.00   227.5 23.8 1000.0 309.3 13.0 ל 10/10/2019  1.0 טוגדר אפ 6
calc button 1.66   18.8 17.7 350.0 309.3 17.5 ל 10/10/2019  1.0 טוגדר אפ 8
calc button 0.07   100.6 15.0 600.0 309.3 20.6 ל 31/12/2019  1.0 טוגדר אפ 9
calc button 10.08 59.9 139.0 3.7 250.0 118 32.0 ל 31/12/2021  1.0 טכנופלס ונצרס אפ 2
calc button 0.17 76.1 220.5 6.8 85.0 27.8 4.1 ל 25/12/2021  1.0 לוזון קבוצה אפ 4
calc button 133.65 12.3 5.3 1.3 50.0 174.7 134.0 ל 30/06/2021  1.0 מובייל מקס אפ 5
calc button 109.74 21.6 27.1 2.7 461.7 514 191.8 ל 24/07/2021  1.0 מור השקעות אפ 1
calc button 2.82   105.1 2.2 72.0 45.3 20.9 ל 28/11/2019  1.0 מיקרומדיק אפ 22
calc button 0.92 390.8 156.4 1.9 59.1 29.1 15.5 ל 25/08/2020  1.0 מיקרונט אפ 1
calc button 0.29     10.8 420.0 21.5 2.0 ל 04/07/2020  1.0 מירלנד אפ 2
calc button 46.24 12.6 5.2 14.4 562.1 572.1 39.8 ל 09/03/2020  1.0 מנרב פרויקט אפ 2
calc button 0.00   249.5 2.3 85.0 27.7 11.8 ל 28/11/2019  1.0 מרחביה אחז אפ 3
calc button 34.13 639.8 8.7 9.1 1311.1 1342 148.0 $ 10/10/2019  1.0 נאוויטס פטרו אפ 2
calc button 130.91 47.1 44.8 3.2 1521.6 1342 421.0 $ 10/01/2021  1.0 נאוויטס פטרו אפ 4
calc button 0.17 48.8 146.1 16.7 200.0 83.3 5.0 ל 31/01/2022  1.0 סאטקום מער אפ 2
calc button 0.00   197.5 168.4 500.0 168.4 1.0 ל 15/12/2019  1.0 סאני תקשורת אפ 3
calc button 137.39 22.1 28.4 5.0 1400.0 1289 255.5 ל 31/03/2021  1.0 סולגרין אפ 6
calc button 0.00   185.2 45.6 1550.0 547.7 12.0 ל 31/12/2019  1.0 ספרינג אפ 1
calc button 0.00   187.5 22.2 1550.0 547.7 24.7 ל 31/12/2019  1.0 ספרינג אפ 2
calc button 389.13 277.3 31.7 4.7 4000.0 3622 771.2 ל 25/12/2019  1.0 ערך פיננסים אפ 8
calc button 690.46 65.8 71.1 4.9 5454.0 3622 741.7 ל 27/12/2020  1.0 ערך פיננסים אפ 9
calc button 0.00     3.9 69.0 19.6 1.0 $ 25/05/2020  0.2 פטרוטקס אפ 8
calc button 0.01 265.9 555.2 5.4 124.8 19.6 3.6 $ 23/04/2021  1.0 פטרוטקס אפ 9
calc button 32.75 37.9 55.0 5.5 340.0 248.7 45.5 ל 30/04/2021  1.0 פלסטו קרגל אפ 7
calc button 0.01   64.4 5.8 330.0 224.2 38.6 ל 10/10/2019  1.0 פנטזי נטוורק אפ 2
calc button 7.70 145.2 133.3 6.8 490.0 224.2 33.0 ל 10/10/2020  1.0 פנטזי נטוורק אפ 3
calc button 54.52 7.1 1.2 5.5 250.3 301.4 54.8 ל 10/12/2019  1.0 פנינסולה אפ 2
calc button 45.61 26.2 14.5 5.0 284.4 301.4 60.6 ל 10/06/2020  1.0 פנינסולה אפ 3
calc button 15.81 25.2 40.0 1.4 12.0 169.3 11.7 ל 05/06/2023  0.1 צירון אפ 5
calc button 0.00   123.5 43.5 250.0 113 2.6 ל 22/10/2019  1.0 קנאשור אפ 2
calc button 0.27 408.5 196.4 3.2 300.0 113 34.9 ל 21/07/2020  1.0 קנאשור אפ 3
calc button 574.18 30.6 14.7 1.8 600.0 993.2 538.8 ל 07/10/2020  1.0 קנביט אפ 2
calc button 8.03 56.9 15.6 5.4 115.0 118.5 22.0 ל 12/02/2020  1.0 קסניה אפ 6
calc button 6.60 205.0 62.1 2.8 180.0 141.9 50.0 ל 30/04/2020  1.0 רובוגרופ אפ א
calc button 4.06 91.9 98.5 12.3 131.0 68.8 5.6 ל 04/11/2020  1.0 רותם אנרגיה אפ 1
calc button 4.21 82.8 211.8 5.5 202.0 68.8 12.5 ל 04/11/2021  1.0 רותם אנרגיה אפ 2
calc button 5.30 59.8 292.4 8.6 262.0 68.8 8.0 ל 04/11/2022  1.0 רותם אנרגיה אפ 3
calc button 1.23 65.8 86.9 4.0 400.0 247.1 61.9 ל 01/04/2021  1.0 רני צים אפ 1
calc button 22.51 80.0 75.2 4.6 43.3 226 6.2 $ 15/11/2020  0.1 רציו אפ 18
calc button 219.90 41.6 14.9 1.3 150.6 370.2 274.8 $ 14/01/2021  1.0 רציו פטרול אפ 2
calc button 217.55 23.2 21.0 1.8 377.7 576.7 320.1 ל 31/07/2021  1.0 שוהם ביזנס אפ 1
calc button 88.70 94.6 61.4 8.1 134.0 89.9 11.1 ל 10/07/2020  1.0 שיח מדיקל אפ 1
calc button 67.06 224.6 20.8 16.1 103.0 89.9 5.6 ל 24/11/2019  1.0 שיח מדיקל אפ 2