רשימת 16 קרנות נאמנות המחזיקות בנייר קו מנחה לחודש מאי 2019

סיכום שיעור אחזקות הקרנות בחברה

אחוז בהון מנהל קרן
1.574 מיטב תכלית
0.917 איילון
0.904 ילין לפידות
0.170 פסגות
0.152 אלומות
0.072 הראל
0.066 קסם
0.061 מגדל
מיטב תכלית1.574
איילון0.917
ילין לפידות0.904
פסגות0.170
אלומות0.152
תיק אישי מס' נייר  אחוז בהון החברה שווי אחזקות (מ' ש"ח) כמות ע.נ אחוז מהקרן שם קרן
הוסף לתיק אישי 5108873 0.9045 1.15 80,000 0.43 ילין לפידות יתר
הוסף לתיק אישי 5123336 0.5552 0.71 49,111 1.10 דולפין מניות
הוסף לתיק אישי 5113964 0.5247 0.67 46,412 0.68 מיטב מנייתית
הוסף לתיק אישי 5104765 0.4692 0.60 41,500 0.36 מיטב גמישה
הוסף לתיק אישי 1144575 0.4093 0.52 36,200 0.86 תכלית סל ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5123328 0.2206 0.28 19,513 0.26 דולפין 10/90
הוסף לתיק אישי 5102207 0.1704 0.22 15,075 0.18 מיטב LONG RUN
הוסף לתיק אישי 5125018 0.1247 0.16 11,029 0.16 פורטה מניות
הוסף לתיק אישי 5110713 0.1176 0.15 10,401 0.07 פסגות ת"א 90 ויתר
הוסף לתיק אישי 5127279 0.0848 0.11 7,500 0.93 דולפין גמישה
הוסף לתיק אישי 1149004 0.0715 0.09 6,326 0.86 הראל סל ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 1145994 0.0663 0.08 5,861 0.86 קסם ETF ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5123641 0.0614 0.08 5,428 0.86 MTF מחקה ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5123815 0.0565 0.07 5,000 0.93 סלע מניות
הוסף לתיק אישי 1148782 0.0527 0.07 4,659 0.86 פסגות ETF ת"א צמיחה
הוסף לתיק אישי 5125000 0.0275 0.04 2,428 0.11 פורטה 20/80