נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 לאומי קופה מרכזית לפיצויים - 1192

תשואות

1.13%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
6.16%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.37%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.35%תשואה ממוצעת 60 חודשים
14.34%תשואה מצטברת 36 חודשים
23.11%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
לאומי קמ"פ בע"מחברה מנהלת
בנק לאומי בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
08/08/2006 תאריך הקמה

נתונים נוספים

304.8יתרת נכסים לסוף התקופה
0.71שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
10.21סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-10.21צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 10.18 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.89 8.49 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
0.65 7.68 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
0.58 7.59 פסגות פיצויים בטא
0.00 7.17 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
לאומי קופה מרכזית לפיצויים בתקופה הנבחרת ממוקמת 8 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

נכסים אחרים אג"ח ממשלתיות סחירות
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
הלוואות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
82,86628.76%, חשיפה למניות
50,79417.63%חשיפה לחו"ל
34,28211.90%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.57סטיית תקן 36 חודשים
0.85סטיית תקן 60 חודשים
1.55 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.19שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.28אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.