נתוני הקופה מעודכנים ל-05/2019 לאומי קופה מרכזית לפיצויים - 1192

תשואות

1.54%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.21%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.36%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.31%תשואה ממוצעת 60 חודשים
13.70%תשואה מצטברת 36 חודשים
20.58%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
לאומי קמ"פ בע"מחברה מנהלת
בנק לאומי בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
עובדי מפעל/גוף מסויים אוכלוסיית יעד
08/08/2006 תאריך הקמה

נתונים נוספים

320.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.71שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
12.56סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-12.56צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-1.31 7.84 אלטשולר שחם פיצויים כללי
-0.93 6.08 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-1.28 5.67 פסגות פיצויים בטא
0.00 5.28 לאומי קופה מרכזית לפיצויים
-0.89 5.10 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
לאומי קופה מרכזית לפיצויים בתקופה הנבחרת ממוקמת 4 מתוך 40 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
10.53 מניות
5.08 כללי
3.52 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
5.08 כללי
1.47 מדד
0.51 שיקלי
0.45 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות נכסים אחרים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
הלוואות מזומנים ושווי מזומנים
אג"ח קונצרניות לא סחירות קרנות נאמנות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
80,82225.19%, חשיפה למניות
52,41216.33%חשיפה לחו"ל
38,49712.00%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.59סטיית תקן 36 חודשים
0.85סטיית תקן 60 חודשים
1.35 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.32שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
2.04אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.