נתוני הקופה מעודכנים ל-08/2019 הלמן-אלדובי פנסיה תקציבית - 9484

תשואות

0.20%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
4.58%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.19%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
6.98%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
הלמן אלדובי פיננסים בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
03/09/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

45.2יתרת נכסים לסוף התקופה
0.10שיעור דמי ניהול ממוצע
0.29סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.29צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
-0.29 9.55 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.07 8.47 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
-0.46 6.93 אלמוג
-0.43 6.79 דיסקונט לפיצויים
0.00 4.30 הלמן-אלדובי פנסיה תקציבית
הלמן-אלדובי פנסיה תקציבית בתקופה הנבחרת ממוקמת 28 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
11.36 מניות
6.61 כללי
5.56 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
6.61 כללי
4.35 מדד
2.25 שיקלי
1.26 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח ממשלתיות סחירות
מזומנים ושווי מזומנים נכסים אחרים
אג"ח קונצרניות לא סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
פיקדונות הלוואות
קרנות נאמנות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
00.00%, חשיפה למניות
1430.32%חשיפה לחו"ל
2230.49%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.41סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.