נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אקסלנס מרכזית לפיצויים - 242

תשואות

1.69%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
9.20%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.40%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.31%תשואה ממוצעת 60 חודשים
15.54%תשואה מצטברת 36 חודשים
20.06%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
01/01/1970 תאריך הקמה

נתונים נוספים

648.5יתרת נכסים לסוף התקופה
0.80שיעור דמי ניהול ממוצע
0.04סה"כ הפקדות לתקופה
2.65סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
-0.55סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-3.16צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.29 9.80 אלטשולר שחם פיצויים כללי
1.27 8.86 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
1.23 7.56 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כל...
1.83 7.56 פסגות פיצויים בטא
-0.17 6.45 אקסלנס הקופה לפיצויי פיטורין
אקסלנס מרכזית לפיצויים בתקופה הנבחרת ממוקמת 15 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
הלוואות קרנות נאמנות
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
241,28237.20%, חשיפה למניות
216,36833.36%חשיפה לחו"ל
145,70022.47%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.15סטיית תקן 36 חודשים
1.23סטיית תקן 60 חודשים
0.92 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.33שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.36אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.