נתוני הקופה מעודכנים ל-09/2019 אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים - 8765

תשואות

1.44%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
8.94%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.35%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
13.49%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
קבוצת דלק בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
15/01/2015 תאריך הקמה

נתונים נוספים

12.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.38שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.00סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.00סה"כ העברות בין קופות לתקופה
0.00צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.29 9.80 אלטשולר שחם פיצויים כללי
1.27 8.86 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
1.23 7.56 הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כל...
1.83 7.56 פסגות פיצויים בטא
0.00 6.14 אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחק...
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים בתקופה הנבחרת ממוקמת 18 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
12.32 מניות
7.00 כללי
5.74 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.00 כללי
4.98 מדד
2.13 שיקלי
0.81 ללא סיווג

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח ממשלתיות סחירות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים קרנות נאמנות
אג"ח קונצרניות לא סחירות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
5,02338.94%, חשיפה למניות
4,20632.60%חשיפה לחו"ל
2,89022.40%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

1.14סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.