נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2019 אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים - 1539

תשואות

0.00%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
0.00%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

מרכזית לפיצוייםסוג קופה
כלליהתמחות ראשית
כלליהתמחות משנית
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מחברה מנהלת
אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
09/05/2011 תאריך הקמה

נתונים נוספים

138.3יתרת נכסים לסוף התקופה
0.18שיעור דמי ניהול ממוצע
0.00סה"כ הפקדות לתקופה
0.06סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
0.01סה"כ העברות בין קופות לתקופה
-0.05צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
1.37 10.18 אלטשולר שחם פיצויים כללי
0.89 8.49 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מס...
0.65 7.68 מנורה מרכזית לפיצויים כללי
0.58 7.59 פסגות פיצויים בטא
0.00 0.00 אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים
אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים בתקופה הנבחרת ממוקמת 33 מתוך 39 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
15.25 מניות
7.37 כללי
5.20 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
7.37 כללי
3.45 מדד
1.42 שיקלי
0.51 ללא סיווג

התפלגות נכסים

אג"ח ממשלתיות סחירות מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים אג"ח קונצרניות לא סחירות
קרנות נאמנות פיקדונות
הלוואות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
38,39127.91%, חשיפה למניות
20,25814.73%חשיפה לחו"ל
16,86612.26%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.