יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.77 ת"א 35 שער חזוי 1399.39 דולר שער חזוי 3.5429 IV 13.37

אסטרטגיות

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי האוכף סביב הכסף.

זיו פניני

16.09.19אוכף בכסף

אסטרטגיות אוכף

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
2950 3085 אוכף בכסף - קצר
5562.5 9345.5 אוכף בכסף - ארוך

מחשב לאורך יום/ שבוע המסחר את שווי הפרפר סביב הכסף.

זיו פניני

16.09.19פרפר בכסף

אסטרטגיות פרפר

יום מסחר נוכחי יום מסחר אחרון
125 100 פרפר בכסף - קצר
80 18571 פרפר בכסף - ארוך

מחשב את שווי הפרפרים סביב הכסף. ככלל, הפרפרים צריכים להיות כמעט סימטריים סביב הכסף( יש סקיו..), אם הפרפרים יקרים יותר ומעל לכסף הרי שהשוק אופטימי ולהיפך. רלוונטי יותר בסמוך לימי הפקיעה.

זיו פניני

16.09.19פרפרים

מחירי פרפרים

עלות מחיר מימוש
100 1600
125 1610
155 1620

אוכפים
מחשב את שווי האוכפים לפי מחירי מימוש.

זיו פניני


מרווחים
מחשב את ההפרש בסטיות התקן בגין מחירי המימוש. ככול שהמרווח גדול יותר הרי שיש לחץ קניות ולהיפך, ככל שהמרווח קטן יותר הרי שיש לחץ מכירות.

זיו פניני

16.09.19ת”א 35

שיפוע SKEW  

מחירי אוכפים

עלות מחיר מימוש
3208 1600
2967 1610
2972 1620