יחס P/C מעוף (מחזור) 1.38 יחס P/C דולר (מחזור) 0.42 ת"א 35 שער חזוי 1610.41 דולר שער חזוי 3.5197 IV 11.58

עמוד הפחד

מחשב את סטיית התקן הגלומה באופ המעו"ף על הכסף (ממוצע של הסדרה הקצרה והבינונית).

זיו פניני

22.09.19מדד VIX ת”א

נתוני מסחר 22.09 | 16:31

שינוי שער
2.84 11.5768 שער נוכחי
11.26 שער בסיס
ערך
13.37
גבוה שבוע
11.26
נמוך שבוע
20.51
גבוה חודש
11.26
נמוך חודש
20.51
גבוה שלושה חודשים
9.97
נמוך שלושה חודשים
27.80
גבוה שנה
9.45
נמוך שנה

הפרש התשואות בין האגחים במח"מ זהה.

זיו פניני

22.09.19אג”ח מדינה מול תל בונד 20

תלבונד 20   ממשלתי גליל   מרווח  
מרווח תאריך
1.31 19/09/19 נוכחי
0.81 03/10/18 מינימום 12 חודשים
1.74 24/12/18 מקסימום 12 חודשים

הפרש התשואות בין מקמ ארוך לבין שחר ל10 שנים.

זיו פניני

22.09.19IRS פער רביות

שחר 10 שנים   מק"מ שנה   מרווח  
מרווח תאריך
0.84 19/09/19 נוכחי
0.58 18/08/19 מינימום 12 חודשים
2.13 11/11/18 מקסימום 12 חודשים

מחשב את הפרש התשואה בין אג"ח ל10 שנים ישראלי לבין האמריקאי.

זיו פניני

22.09.19שחר 10 שנים מול US10

שחר 10 שנים   US 10 שנים   מרווח  
מרווח תאריך
-0.76 19/09/19 נוכחי
-0.97 03/10/18 מינימום 12 חודשים
-0.34 03/01/19 מקסימום 12 חודשים

בודק את אחזקת הציבור במניות בישראל וחו"ל יחדיו. כאשר נתון זה גבוה, ישנה הסתברות גדולה יותר לירידות ולהיפך.

זיו פניני

22.09.19שיעור אחזקת ציבור במניות *

* מניות בארץ ובחו"ל
ערך תאריך שעור אחזקות
22.58 01/12/18 נוכחי **
20.50 01/08/12 מינימלי לתקופה
26.63 01/12/10 מקסימלי לתקופה
** אומדן